BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

Vijf jaar geleden introduceerde de provincie Noord-Brabant maatregelen om de transitie in de veehouderij te versnellen, waaronder stimuleringsregelingen voor natuurinclusieve landbouw (NiL). Hoewel deze regelingen ondernemers ondersteunden eerste stappen te zetten, is van een brede beweging nog geen sprake. BrabantAdvies constateert dat, met de urgente doelen en ambities in het landelijk gebied, natuurinclusieve en andere duurzame vormen van landbouw steeds relevanter worden. Ondersteuning van én samenwerking met agrarisch ondernemers blijft daarom van groot belang.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant zet in op doorontwikkeling van het provinciale missiegedreven innovatiebeleid, om zo bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige economie en aan de maatschappelijke opgaven die in Brabant voorliggen. BrabantAdvies is gevraagd de provincie hierover te adviseren. We richten ons in het advies op vragen als: Wat is er, gezien de veranderende context, nodig om innovatie te (blijven) stimuleren? Welke focus kan men kiezen in het missiegedreven innovatiebeleid? Welke rol(len) en welk type interventies passen, gezien de context, de provincie hier het best?

Advies in wording

Ruim een jaar geleden hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. Ook in 2024 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.
Eigenlijk zou hij op 1 januari 2023 met pensioen gaan. Maar VABIMPULS ( ondergebracht bij BrabantAdvies) kon Sjors Willems nog niet missen. En ook zelf wilde hij nog diverse zaken afronden. Dus bleef hij ruim een jaar langer. Maar op onlangs was het toch echt ‘pc uit en de deur voorgoed dicht’. “Dat buitengebied? Dat blijf ik koesteren.”
VABIMPULS brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Dit keer onder andere een gesprek met de directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) Mary Fiers en Wim van de Kerkhof, directeur van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR).
Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, is de nieuwe voorzitter van SER Brabant. We spraken haar over de rol van SER Brabant als een van de adviesraden van BrabantAdvies. Aan de hand van vier thema’s laat ze haar licht schijnen op de toekomst van de Brabantse economie, de samenhang van dat thema met de andere cruciale maatschappelijke ontwikkelingen en haar eigen rol daarbinnen.