BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

De grondwatervoorraad in Brabant bereikt haar grenzen. Toch onderzoekt Drinkwaterbedrijf Brabant Water de haalbaarheid van een nieuwe locatie voor drinkwaterwinning in West-Brabant omdat de beschikbaarheid van drinkwater in deze regio sterk onder druk staat. De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) roept op om op korte termijn geloofwaardige stappen te zetten in de gewenste koers, zijnde juist minder grondwateronttrekking. Het plan van een nieuwe waterwinning in Kruisland vraagt daarom om een stevigere onderbouwing waarom het de meest geschikte oplossing is, aldus de PRL in het uitgebrachte MER-advies Nieuwe waterwinning in Kruisland.

Advies in wording

Gezondheid kreeg in Noord-Brabant in 2021 voor het eerst een eigen Beleidskader, gevolgd door de Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022-2023. De provincie vroeg BrabantAdvies om te reflecteren op de uitvoering van het gezondheidsbeleid en input te geven voor de volgende Uitvoeringsagenda. We verwachten het advies begin oktober 2023 op te leveren.
Gisteren kreeg Pieter van Geel, voorzitter voor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL), de Provinciepenning en daarmee het Ereburgerschap van Brabant uitgereikt door de commissaris van de Koning Ina Adema. Pieter kreeg de hoogste provinciale onderscheiding voor zijn inzet voor het openbaar bestuur en de Brabantse samenleving. De uitreiking vond plaats tijdens het officiële afscheid van Pieter als voorzitter van de PRL. Want na acht jaar voorzitterschap zal per 1 januari 2024 een nieuwe voorzitter het stokje overnemen.
Twee zware infectieziekte-uitbraken (Q-koorts en Covid-19: beiden zoönosen) hebben Brabant zwaarder getroffen dan welke andere provincie. Een eerste keer kan nog pech zijn, maar bij een tweede keer ga je toch denken ‘spelen er geen bijzondere zaken in de provincie?’. Eén ding is zeker: er wonen in Brabant meer mensen en dieren per km2 dan in de drukst bevolkte provincie van China.
De provincie Noord-Brabant en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen organiseren een bijeenkomst over het thema zoönosen. Wat speelt er in Brabant en wat staat ons te doen als het om zoönoserisico’s gaat? Want juist de provincie Noord-Brabant met haar hoge mens-dierdichtheid is een kwetsbaar risicogebied. Door uit te wisselen, te brainstormen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, werken deskundigen en betrokken partijen op 25 oktober samen toe naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen.