BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

Na vijf jaar VABIMPULS heeft de provincie gevraagd om te adviseren hoe de aanpak van VABIMPULS geborgd kan worden. Dit project, waarin boeren met deskundigheid worden bijgestaan in het zetten van stappen rondom leegstaande of vrijkomende stallen, is op dit moment nog vol in uitvoering.

Advies in wording

In 2022 hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het voorlopige resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. In 2023 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.

Advies in wording

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies bij de totstandkoming van het nieuwe omgevingsbeleid geadviseerd. In 2022 hebben we met ontwerpers, provincie, waterschappen en bedrijven aan de hand van de Klimaatonderlegger de vraag verkend wat het betekent als toekomstwaarden expliciet invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen vangen, maar ook voor een toekomstbestendige manier van wonen, werken en landbouw bedrijven. We verwachten in het tweede kwartaal 2023 de resultaten van deze verkenning aan te bieden in de vorm van een digitaal kompas.
Water en bodem houden zich niet aan de grenzen die mensen in het land hebben getrokken. Steden worden dwars over beekdalen heengebouwd, de industrialisering van de agrarische sector remt biodiversiteit en de wat al te enthousiast doorgevoerde technische oplossingen voor waterafvoer werken verdroging in de hand. Het waren elementen die Martha Bakker ertoe brachten om een samenhangende visie op de inrichting van het landelijk gebied op te schrijven. Hoe kan zo’n herindeling de grote problemen oplossen? We vragen het de hoogleraar landgebruiksplanning zelf.
Als één partij zich bewust is van het belang van water en bodem op ons leven, dan is het wel het waterschap. De urgentie achter het uitgangspunt ‘water en bodem sturend’ in ruimtelijke planvorming hoeft niemand ze dan ook uit te leggen. Tegelijkertijd is dit ook de partij die in het hele samenspel der krachten misschien wel de minste formele bevoegdheden heeft. Hoe hoog is de nood volgens hen in onze provincie? En welke rol zien ze voor zichzelf weggelegd? We gaan in gesprek met drie waterschapsbestuurders.