BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies bij de totstandkoming van het nieuwe omgevingsbeleid geadviseerd. In 2022 hebben we met ontwerpers, provincie, waterschappen en bedrijven aan de hand van de Klimaatonderlegger de vraag verkend wat het betekent als toekomstwaarden expliciet invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen vangen, maar ook voor een toekomstbestendige manier van wonen, werken en landbouw bedrijven. We verwachten in het tweede kwartaal 2023 de resultaten van deze verkenning aan te bieden in de vorm van een digitaal kompas.

Advies in wording

In 2022 hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het voorlopige resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. In 2023 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.
Onlangs nam Sjors Willems, beleidsadviseur en secretaris van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving afscheid. Samen met hem blikken we terug op een bijzondere loopbaan en een mooi Brabant. Een nieuw begin dient zich ondertussen aan. En dus meer tijd om volop te genieten van dat mooie Brabant (en Gelderland). Wandelend, een buizerd spottend, en de vele grauwe ganzen zien grazen in de wei. Maar werken aan een mooi Brabant, het kriebelt nog steeds. Daarom blijft Sjors ook in 2023 nog verbonden aan BrabantAdvies via het project VABIMPULS.
Op 2 december jl overhandigden de Young Professionals Brabant van BrabantAdvies de Stoel van de Toekomst en het Manifest ‘Geef ruimte aan jongeren!’ aan Statenleden. Met als opwarmer de spoken word van Tessa Gabriëls ‘In het Brabantse Zand’. Belangrijkste oproep: Betrek jongeren actief bij het maken van de beslissingen van vandaag. Laat ze meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Jongeren zitten vol met innovatieve oplossingen. Maak daar gebruik van. De Stoel van de Toekomst is te bekijken in de centrale hal van het Provinciehuis en herinnert ambtenaren, beleidsmakers en bestuurders daarmee aan het actief samenwerken met jongeren.
“Bodem en water is een fantastisch uitgangspunt, maar het mag niet zo zijn dat we zeggen: bodem en water is leidend, tenzij het lastig is.”, zegt Floris Alkemade, raadslid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en side-kick tijdens onze designsessie De Stem van Water die in de Dutch Design Week plaatsvond. Water is niet uit ons leven weg te denken. Het is de bron van ons natuurlijk systeem. Maar bij het belang van water staan we nauwelijks stil. We ervaren de aanwezigheid van voldoende water als een vanzelfsprekendheid. Maar het tij lijkt te keren. Lange periodes van droogte en steeds fellere buien maken ons bewust van de kostbare aanwezigheid en de potentiele dreiging ervan.