BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

Wat moet er gebeuren om de Brabantse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken? SER Brabant inventariseert wat nodig is zowel op het domein onderwijs als arbeidsmarkt. Dit doet ze samen met SER Nederland en de regionale SER’en, de Brabantse arbeidsmarktregio’s en Pact Brabant. Verder werkt ze aan de concrete vraag van Pact Brabant om de ontwikkeling van een skillsgerichte arbeidsmarkt in Brabant te helpen ondersteunen.

Advies in wording

Ruim een jaar geleden hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. Ook in 2024 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.

Advies in wording

Brabant is nog altijd de provincie waar high tech en high touch samengaan: een sterke technologische en internationaal georiënteerde basis en een krachtig speelveld van partijen die samenwerken. Daarmee beschikt Brabant over een stevig fundament dat kansen biedt voor missiegedreven innovatiebeleid. Kansen waar duurzaam verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke opgaven hand in hand gaan. De provincie heeft hierin als middenbestuur veel te bieden. Strategisch handelen, partnerschap en ondernemerschap, om voorbij de gebaande paden te komen.
De provincie Noord-Brabant verlengt de subsidieregeling Vouchers Agrarische Bouwpercelen Noord-Brabant (VAB), ook wel Vouchers VABIMPULS geheten. Met de voortzetting van de subsidieregeling kunnen vanaf 5 augustus 2024 agrarische ondernemers een voucher aanvragen en daarmee een beroep doen op onafhankelijke deskundigen van VABIMPULS.
Verandering van koers is nodig voor een duurzame samenleving, economie en leefomgeving. Maar in de uitvoering schuilt de echte kracht die verandering waarmaakt. Want juist daar wordt koersverandering zichtbaar. In haar column zoomt Ivka in op het DNA van Brabant en de potentie om dóór en met partners, die in staat zijn om gewenste ontwikkelingen in gang te zetten, verandering mee vorm te geven.