BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

In de nieuwste aflevering van de podcast 'Leiders van de Toekomst' gaan de Young Professionals Brabant in gesprek met de provincie Noord-Brabant over de invoering van de generatietoets. De provincie staat op het punt een pilotproject te starten om zo de impact van beleidsbeslissingen op jongeren en toekomstige generaties tijdig in kaart te brengen. Ze markeert daarmee de noodzaak te stoppen met het doorschuiven van problemen naar het later, zoals nu veelal het geval is.

Advies in wording

In 2024 geven we specifiek invulling aan de vraagstukken en dilemma’s die samenkomen in de uitwerking van het Brabants Programma Landelijk Gebied. Verschillende vragen van de provincie hebben hier betrekking op. Die spitsen zich toe op de vraag wat ‘bodem en water sturend’ betekent, hoe landbouw en natuur zich beter met elkaar kunnen verhouden, wat dit betekent voor de provinciale rol, de beleidskeuzes en de instrumenten.

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant zet in op doorontwikkeling van het provinciale missiegedreven innovatiebeleid, om zo bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige economie en aan de maatschappelijke opgaven die in Brabant voorliggen. BrabantAdvies is gevraagd de provincie hierover te adviseren. We richten ons in het advies op vragen als: Wat is er, gezien de veranderende context, nodig om innovatie te (blijven) stimuleren? Welke focus kan men kiezen in het missiegedreven innovatiebeleid? Welke rol(len) en welk type interventies passen, gezien de context, de provincie hier het best?
Gedeputeerde Staten hebben Berend de Vries benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PLR) en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Berend de Vries neemt het voorzittersstokje over van Floris Alkemade die tijdelijk de PRL als interim-voorzitter aanstuurde.
In de ‘paarse’ kamer ging het tijdens Brabant Ontmoet over effectief samenwerken. Want dat is toch de kracht van Brabant? Aan de Brabantse Keukentafel, de plek waar problemen kunnen worden opgelost, voert Brabant Ontmoet het gesprek met vertegenwoordigers van provincie (PS en GS) en gemeente (burgemeester en raadslid) over de uitdagingen van samenwerking nu en hoe dit in de toekomst zou kunnen verbeteren. Ook Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies was erbij.
Een vuistdik rapport over zoönosen lag er al onder de titel ‘Zoönosen in het Vizier’, maar voor Brabant was het toch zaak hier ook een concrete actieagenda aan te koppelen. Zoönosen – infectieziekten die uitwisselen tussen dier en mens – stonden daarom op 25 oktober 2023 centraal in het Brabantse provinciehuis.