BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

De provincie Noord-Brabant zet in op doorontwikkeling van het provinciale missiegedreven innovatiebeleid, om zo bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige economie en aan de maatschappelijke opgaven die in Brabant voorliggen. BrabantAdvies is gevraagd de provincie hierover te adviseren. We richten ons in het advies op vragen als: Wat is er, gezien de veranderende context, nodig om innovatie te (blijven) stimuleren? Welke focus kan men kiezen in het missiegedreven innovatiebeleid? Welke rol(len) en welk type interventies passen, gezien de context, de provincie hier het best?

Advies in wording

Landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden met Brabant. De landbouwcultuur zit in ons DNA en is van oudsher een basis van de Brabantse economie en de lokale gemeenschappen. Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat het landbouwmodel haar grenzen bereikt en is een transitie nodig om landbouw meer in harmonie met natuur, milieu en landschap te brengen. BrabantAdvies werkt aan een advies over de huidige provinciale inzet op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Advies in wording

Wat moet er gebeuren om de Brabantse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken? SER Brabant inventariseert wat nodig is zowel op het domein onderwijs als arbeidsmarkt. Dit doet ze samen met SER Nederland en de regionale SER’en, de Brabantse arbeidsmarktregio’s en Pact Brabant. Verder werkt ze aan de concrete vraag van Pact Brabant om de ontwikkeling van een skillsgerichte arbeidsmarkt in Brabant te helpen ondersteunen.
Gedeputeerde Staten hebben Wobine Buijs-Glaudemans benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Wobine Buijs-Glaudemans neemt vanaf 1 januari 2024 de taken over van Elphi Nelissen.
Op 15 november 2023 organiseerde BrabantAdvies een interactieve dialoogsessie bij Cosun Protein in Dinteloord. Samen met de landelijke SER-voorzitter Kim Putters, gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, jongeren, onderwijs en wetenschap, bedrijven, de BOM en REWIN, telers en andere agrarisch ondernemers wisselde SER Brabant intensief uit over innovaties voor de toekomstige maatschappelijke uitdagingen, waaronder de eiwittransitie.
Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies leidde op 26 oktober 2023 een van de workshops op de bijeenkomst VABIMPULS: ‘Beweging vanuit vertrouwen. Toekomst op het boerenerf. ‘ Samen met zo’n 15-tal deelnemers startte ze het gesprek over ‘de volgende stap’. Hoe bouwen we verder op vijf jaar VABIMPULS? Sinds de start van VABIMPULS is de politieke aandacht voor het buitengebied veel intensiever geworden, maar constateren we desondanks stilstand. Wat is nodig om de beweging op gang te houden en wat betekent dit voor een aanpak zoals VABIMPULS?