BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

Brabant is nog altijd de provincie waar high tech en high touch samengaan: een sterke technologische en internationaal georiënteerde basis en een krachtig speelveld van partijen die samenwerken. Daarmee beschikt Brabant over een stevig fundament dat kansen biedt voor missiegedreven innovatiebeleid. Kansen waar duurzaam verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke opgaven hand in hand gaan. De provincie heeft hierin als middenbestuur veel te bieden. Strategisch handelen, partnerschap en ondernemerschap, om voorbij de gebaande paden te komen.

Advies in wording

De provincie Noord Brabant wil aan de slag met doelen voor natuur, water en klimaat en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). De context waarbinnen het BPLG uitgevoerd wordt is complex. Stilstand dreigt nu de voorziene financiering vanuit het Rijk wegvalt. BrabantAdvies benadrukt dat het BPLG dé kans biedt de koers voor het landelijk gebied en de aanpak van urgente doelen samen met partijen te versnellen. Een strategie voor prioritering en fasering is daarbij onvermijdelijk. We onderstrepen het belang van een stevige eigen Brabantse koers.

Advies in wording

Vijf jaar geleden introduceerde de provincie Noord-Brabant maatregelen om de transitie in de veehouderij te versnellen, waaronder stimuleringsregelingen voor natuurinclusieve landbouw (NiL). Hoewel deze regelingen ondernemers ondersteunden eerste stappen te zetten, is van een brede beweging nog geen sprake. BrabantAdvies constateert dat, met de urgente doelen en ambities in het landelijk gebied, natuurinclusieve en andere duurzame vormen van landbouw steeds relevanter worden. Ondersteuning van én samenwerking met agrarisch ondernemers blijft daarom van groot belang.
Deze week spraken we Berend de Vries over zijn ambitie als voorzitter bij de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, maar vooral ook over de kern van het advies over het Brabants Programma Landelijk Gebied dat hij deze week overhandigde aan gedeputeerde Hagar Roijackers ‘Een stevige koers voor het landelijk gebied.’
Eigenlijk zou hij op 1 januari 2023 met pensioen gaan. Maar VABIMPULS ( ondergebracht bij BrabantAdvies) kon Sjors Willems nog niet missen. En ook zelf wilde hij nog diverse zaken afronden. Dus bleef hij ruim een jaar langer. Maar op onlangs was het toch echt ‘pc uit en de deur voorgoed dicht’. “Dat buitengebied? Dat blijf ik koesteren.”
VABIMPULS brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Dit keer onder andere een gesprek met de directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) Mary Fiers en Wim van de Kerkhof, directeur van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR).