BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

Na vijf jaar VABIMPULS heeft de provincie gevraagd om te adviseren hoe de aanpak van VABIMPULS geborgd kan worden. Dit project, waarin boeren met deskundigheid worden bijgestaan in het zetten van stappen rondom leegstaande of vrijkomende stallen, is op dit moment nog vol in uitvoering.

Advies in wording

In 2022 hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het voorlopige resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. In 2023 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.

Advies in wording

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies bij de totstandkoming van het nieuwe omgevingsbeleid geadviseerd. In 2022 hebben we met ontwerpers, provincie, waterschappen en bedrijven aan de hand van de Klimaatonderlegger de vraag verkend wat het betekent als toekomstwaarden expliciet invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen vangen, maar ook voor een toekomstbestendige manier van wonen, werken en landbouw bedrijven. We verwachten in het tweede kwartaal 2023 de resultaten van deze verkenning aan te bieden in de vorm van een digitaal kompas.
BrabantAdvies nodigt statenleden uit voor een meet up Bestuurskracht in Brabant. Wat betekenen de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten als de provincie zich meer als partner gaat opstellen, wanneer processen complex zijn en wanneer doelen en te behalen resultaten de uitkomst zijn van co-creatie met andere benodigde partners, inclusief Brabantse inwoners? We gaan graag met statenleden in gesprek over de analyse en aanbevelingen uit ons advies ‘Visie, lef en partnerschap in tijden van grote opgaven’ én over de rol van u als statenlid om mee invulling te geven aan Bestuurskracht in Brabant. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen en interactie. De meet up is op maandag 5 juni van 17.30 u tot 18.45 u.
Brabant heeft behoefte aan woningbouw, maar ook aan natuurontwikkeling, een gezonde economie, ruimte voor landbouw en energieopwekking. Tegelijk kan Brabant niet zonder een weerbaar en robuust watersysteen dat om kan gaan met wateroverlast én droogte. Deze combinatie brengt uitdagingen en dilemma’s met zich mee, maar landschapsarchitecten als Marianne Verhoeven en José Vorstermans kunnen deze elementen met een ontwerpende aanpak bij elkaar brengen.