BrabantAdvies: inspireert, signaleert en geeft raad

BrabantAdvies houdt zich bezig met de belangrijkste vraagstukken van Brabant. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

Publicaties

Advies in wording

In 2022 hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het voorlopige resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. In 2023 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.
Op 2 december jl overhandigden de Young Professionals Brabant van BrabantAdvies de Stoel van de Toekomst en het Manifest ‘Geef ruimte aan jongeren!’ aan Statenleden. Met als opwarmer de spoken word van Tessa Gabriëls ‘In het Brabantse Zand’. Belangrijkste oproep: Betrek jongeren actief bij het maken van de beslissingen van vandaag. Laat ze meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Jongeren zitten vol met innovatieve oplossingen. Maak daar gebruik van. De Stoel van de Toekomst is te bekijken in de centrale hal van het Provinciehuis en herinnert ambtenaren, beleidsmakers en bestuurders daarmee aan het actief samenwerken met jongeren.
“Bodem en water is een fantastisch uitgangspunt, maar het mag niet zo zijn dat we zeggen: bodem en water is leidend, tenzij het lastig is.”, zegt Floris Alkemade, raadslid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en side-kick tijdens onze designsessie De Stem van Water die in de Dutch Design Week plaatsvond. Water is niet uit ons leven weg te denken. Het is de bron van ons natuurlijk systeem. Maar bij het belang van water staan we nauwelijks stil. We ervaren de aanwezigheid van voldoende water als een vanzelfsprekendheid. Maar het tij lijkt te keren. Lange periodes van droogte en steeds fellere buien maken ons bewust van de kostbare aanwezigheid en de potentiele dreiging ervan.