Actueel

We voeden Brabantse beslissers met adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis én de Brabantse praktijk en beleid.

BrabantAdvies bestaat 5 jaar. En dat vieren we. Met deze maand elke week een teamlid in de schijnwerpers. In een korte volgreeks komen onze adviseurs aan het woord. Waar maken zij zich sterk voor? Welk advies of welke samenwerking vinden zij, met de uitdagingen waar Brabant vandaag voor staat, uiterst relevant? Maak kennis met de oproep van Alwin, Myrtille, Ruud, Sjors en Karin.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Brabant heeft te maken met forse personeelstekorten. Voor vrijwel alle beroepen zijn te weinig mensen te vinden. In het 2e kwartaal van 2021 kende Brabant 52.000 openstaande vacatures, meer dan anderhalf keer zoveel als het jaar ervoor. Bovendien is 1 op de 3 vacatures moeilijk vervulbaar. SER Brabant schreef een oproep aan Brabant. 
“Politiek is gebonden aan akkoorden, afspraken en verwachtingen. Dat maakt de onafhankelijke rol van BrabantAdvies zo belangrijk. De vrije blik op ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken die de provincie kan inzetten als richtingaanwijzer om tot beleid te komen.” Dat zegt Floris Alkemade, lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving tijdens het symposium ‘Schaarse ruimte: grenzen trekken of grenzen verleggen?’ dat op 3 november plaatsvond in de LocHal in Tilburg. Het symposium werd georganiseerd ter ere van het vijfjarig bestaan van BrabantAdvies.
Op 15 juli vond een zeer inspirerende VABIMPULS Event plaats. Opgedane ervaringen van bijna 4 jaar ondersteuning en begeleiding van ruim 650 initiatiefnemers werden tijdens deze bijeenkomst online gedeeld. Hiermee stimuleert VABIMPULS beweging in het landelijk gebied. Als vervolg hierop is er op 21 oktober een programma met verdiepende workshops waarin ontmoeting en uitwisseling letterlijk centraal staan: 'dynamiek op het Brabantse platteland'
De heer Raúl Henriquez (directeur-secretaris) en mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur) van de Sociaal-Economische Raad Curaçao brachten op woensdag 21 juli jl. een werkbezoek aan BrabantAdvies. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking tussen de SER Brabant en SER Curaçao.
Jongeren denken graag mee! Beleid dat over jongeren gaat maak je mét jongeren en niet over jongeren. Logisch toch? Lees daarom wat vanuit het perspectief van de jongeren de lessen zijn die we kunnen trekken uit de coronacrisis. De te maken keuzes en veranderingen hebben immers impact op hun toekomst. De stem van de jongere is hierin niet alleen relevant, de jongeren vragen ook om ruimte om deze veranderingen te helpen versnellen.
Een gesprek met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie en Barbara Brouwer, directeur Phoenix Cultuur Meierijstad over de stand van de cultuursector en de investeringen die nodig zijn voor een slagvaardige cultuursector in de samenleving. Want als de coronacrisis iets heeft bewezen, dan is het wel de grote waarde van kunst en cultuur. De sector draagt voor 3,7% bij aan het BNP, meer dan de landbouw. Tegelijkertijd hebben de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen voor de cultuursector. Niet alleen financieel, maar veel artiesten, kunstenaars, theatermakers zijn verloren gegaan voor de sector. En dat vraagt om duidelijke investeringen. Van provincies, gemeenten en bedrijven. Lees hier alle aanbevelingen.
Het is nu nog mogelijk om in Brabant te werken aan een zachte overgang en natuurlijke verbindingen tussen de steden, de dorpen en het omringende landschap. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan. Martine Sluijs, Stadmaker/Parkmaker, wil een beweging op gang brengen. Om stedelijke gebieden leefbaarder, gezonder, socialer, klimaatbestendiger en biodiverser te maken. ‘In steden zien we initiatieven die de stad klimaatbestendiger en natuurlijk maken. Die beweging kunnen we ondersteunen en laten groeien. Essentieel is daarbij: geen regels en sturing, maar de groepen opzoeken en hun ideeën verbinden. Hou het dichtbij, licht en luchtig. Uiteraard heeft de provincie grote invloed op het ruimtelijk beleid: als er gebouwd wordt, dan is dat het natuurinclusief en moet er ook ruimte zijn voor natuur. Daarbij moet ook geregeld zijn dat die nieuwe natuur onderhouden wordt.’ Lees hier de hele blog.
Brigitte Drees, CEO Pivot Park Oss, over de kansen en sense of urgency die corona heeft opgeleverd om nu echt veranderingen door te voeren. Investeren in de Brabantse pharmasector biedt kansen. Maar er is meer nodig dan medicijnen. ‘Zorg dat de volgende generaties gezond kunnen opgroeien. Naast voeding, beweging en inkomen, is het verbeteren van de luchtkwaliteit minstens even belangrijk. Voor Brabant betekent dat, dat er iets gedaan moet worden aan de veestapel. De provincie heeft een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en het gebruik van de ruimte. Via die weg kan zij zich richten op gezondheid met daarbinnen aandacht voor de tweedeling in de samenleving én de luchtkwaliteit.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
‘We zullen als samenleving iets aan de ernstige gezondheidsachterstanden moeten doen. Armoede en achterstand worden bepaald door de plek waar je geboren wordt. We moeten daarom gezamenlijk investeren in bestaanszekerheid van mensen’, aldus Wim van der Meeren in zijn visie op een herstelaanpak voor Brabant. ‘We hebben als samenleving een collectieve verantwoordelijkheid voor mensen die het niet redden. Het is een kwestie van fatsoen dat je elkaar niet over de rand duwt’. Van der Meeren pleit ook voor ruimtelijke ingrepen. ‘Er is onmiskenbaar een link tussen gezondheid en intensieve veehouderij, daarin heeft de provincie en belangrijke taak’. Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.
De druk op de ruimte in Brabant is behoorlijk groot. Van woningbouwopgave, energietransitie, de opkomst van grote distributiecentra tot de opgaven voor een duurzame landbouw. En de druk van verschillende functie neemt steeds meer toe. De komende jaren gaat het erom dat we de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken. Pieter van Geel pleit in deel zeven van onze blogreeks voor een kwalitatieve insteek door met elkaar een goede hoofdstructuur af te spreken. ‘Het gaat om het inpassen van functies in het landschap met behoud van een aantrekkelijk leefklimaat met voldoende biodiversiteit en een prettige beleving.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.