Advies Locaties mest­bewerking in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten zijn samen een zorgvuldig proces gestart om te komen tot regionale afspraken over de locaties voor mestbewerking. Dat gebeurt via de procedure van een milieueffectrapportage met als eerste stap een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). BrabantAdvies komt met negen adviespunten over deze aanpak:

  1. Bekijk mestbewerking in breder perspectief.
  2. Onderzoek ook andere scenario’s.
  3. Zorg voor inzicht in capaciteit van mestbewerking.
  4. Realiseer eerst vergunde locaties.
  5. Maak kwaliteitscriteria en beoordelingskader duidelijker.
  6. Neem gezondheid voor mens, dier en omgeving als uitgangspunt.
  7. Betrek belanghebbenden ruimhartig en op tijd bij aanpak.
  8. Ga zorgvuldig om met vergunningen.
  9. Maak duidelijke spelregels voor bestuurlijk commitment.

Lees hier het briefadvies.

Voor meer informatie over de NRD zie website van de provincie Noord-Brabant.

Delen:

Gerelateerde berichten

Voortzetting van een krachtige transitie van de veehouderij is noodzakelijk gezien de uitvoering van het klimaatbeleid, de aanpak om de stikstofuitstoot terug te brengen en de aandacht om de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant te verbeteren.
Veel beleid gaat over de toekomst van jongeren. Ik vind het vanzelfsprekend dat jongeren daarover meepraten en -denken. Als Young Professionals Brabant (YPB) leggen we verbindingen tussen jongeren en beleidsmakers en werken we samen aan thema’s die voor Brabant belangrijk zijn. Want met de inbreng van jongeren en jong professionals is het beleid beter afgestemd op de toekomst. Lees hier de volledige blog.