Adviescommissie Uitvoerings­programma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Worden de juiste maatregelen ingezet ter ondersteuning van de besluiten van juli 2017 over de versnelling van de transitie van de veehouderij? GS hebben op 29 januari 2019 een adviescommissie ingesteld om de voortgang en de maatschappelijke effecten te onderzoeken van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. Ook kan de adviescommissie wijzigingen voorstellen op dit programma. GS betrekken dit advies bij het uitwerken van het uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaar.

Reflectie op het Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma dat is vastgesteld op 10 november 2017 is uitgewerkt in concrete instrumenten en maatregelen. De provincie stelt 75 miljoen beschikbaar om individuele veehouders te ondersteunen en zo de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen.

Twee keer advies

De commissie reflecteert op het uitvoeringsprogramma en adviseert over mogelijke toekomstige invulling van maatregelen. Hiervoor gaat de commissie o.a. in gesprek met projectleiders van de verschillende instrumenten en maatregelen en vertegenwoordigers uit de agrofoodsector en gebruikers van de verschillende regelingen. De adviescommissie komt na de zomer van 2019 en in 2020 met een advies richting GS.

v.l.n.r. K. Poppe, M. Janssen Groesbeek, M. Scholten voorzitter, H. Jans, S. Willems secretaris

De adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit 4 onafhankelijke leden die gekozen zijn op basis van hun deskundigheid:

  • Martin Scholten, directeur Wageningen Animal Sciences, tevens voorzitter van de commissie;
  • Henk Jans, milieuarts en lid van de Provinciale Raad Gezondheid;
  • Marleen Janssen Groesbeek, lector sustainable finance and accounting bij Avans Hogeschool en lid van SER-Brabant;
  • Krijn Poppe, manager onderzoek en agrarisch econoom van Wageningen Economic Research.

Onafhankelijk advies

Voor de ondersteuning en het advies van de commissie werken de provincie en BrabantAdvies intensief samen. Sjors Willems van BrabantAdvies is secretaris en borgt op die manier ook de onafhankelijkheid van de adviescommissie.

Delen:

Gerelateerde berichten

Op 15 juli vond een zeer inspirerende VABIMPULS Event plaats. Opgedane ervaringen van bijna 4 jaar ondersteuning en begeleiding van ruim 650 initiatiefnemers werden tijdens deze bijeenkomst online gedeeld. Hiermee stimuleert VABIMPULS beweging in het landelijk gebied. Als vervolg hierop is er op 21 oktober een programma met verdiepende workshops waarin ontmoeting en uitwisseling letterlijk centraal staan: 'dynamiek op het Brabantse platteland'
De heer Raúl Henriquez (directeur-secretaris) en mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur) van de Sociaal-Economische Raad Curaçao brachten op woensdag 21 juli jl. een werkbezoek aan BrabantAdvies. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking tussen de SER Brabant en SER Curaçao.
Jongeren denken graag mee! Beleid dat over jongeren gaat maak je mét jongeren en niet over jongeren. Logisch toch? Lees daarom wat vanuit het perspectief van de jongeren de lessen zijn die we kunnen trekken uit de coronacrisis. De te maken keuzes en veranderingen hebben immers impact op hun toekomst. De stem van de jongere is hierin niet alleen relevant, de jongeren vragen ook om ruimte om deze veranderingen te helpen versnellen.
Een gesprek met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie en Barbara Brouwer, directeur Phoenix Cultuur Meierijstad over de stand van de cultuursector en de investeringen die nodig zijn voor een slagvaardige cultuursector in de samenleving. Want als de coronacrisis iets heeft bewezen, dan is het wel de grote waarde van kunst en cultuur. De sector draagt voor 3,7% bij aan het BNP, meer dan de landbouw. Tegelijkertijd hebben de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen voor de cultuursector. Niet alleen financieel, maar veel artiesten, kunstenaars, theatermakers zijn verloren gegaan voor de sector. En dat vraagt om duidelijke investeringen. Van provincies, gemeenten en bedrijven. Lees hier alle aanbevelingen.