Adviescommissie Uitvoerings­programma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Worden de juiste maatregelen ingezet ter ondersteuning van de besluiten van juli 2017 over de versnelling van de transitie van de veehouderij? GS hebben op 29 januari 2019 een adviescommissie ingesteld om de voortgang en de maatschappelijke effecten te onderzoeken van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. Ook kan de adviescommissie wijzigingen voorstellen op dit programma. GS betrekken dit advies bij het uitwerken van het uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaar.

Reflectie op het Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma dat is vastgesteld op 10 november 2017 is uitgewerkt in concrete instrumenten en maatregelen. De provincie stelt 75 miljoen beschikbaar om individuele veehouders te ondersteunen en zo de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen.

Twee keer advies

De commissie reflecteert op het uitvoeringsprogramma en adviseert over mogelijke toekomstige invulling van maatregelen. Hiervoor gaat de commissie o.a. in gesprek met projectleiders van de verschillende instrumenten en maatregelen en vertegenwoordigers uit de agrofoodsector en gebruikers van de verschillende regelingen. De adviescommissie komt na de zomer van 2019 en in 2020 met een advies richting GS.

v.l.n.r. K. Poppe, M. Janssen Groesbeek, M. Scholten voorzitter, H. Jans, S. Willems secretaris

De adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit 4 onafhankelijke leden die gekozen zijn op basis van hun deskundigheid:

  • Martin Scholten, directeur Wageningen Animal Sciences, tevens voorzitter van de commissie;
  • Henk Jans, milieuarts en lid van de Provinciale Raad Gezondheid;
  • Marleen Janssen Groesbeek, lector sustainable finance and accounting bij Avans Hogeschool en lid van SER-Brabant;
  • Krijn Poppe, manager onderzoek en agrarisch econoom van Wageningen Economic Research.

Onafhankelijk advies

Voor de ondersteuning en het advies van de commissie werken de provincie en BrabantAdvies intensief samen. Sjors Willems van BrabantAdvies is secretaris en borgt op die manier ook de onafhankelijkheid van de adviescommissie.

Delen:

Gerelateerde berichten

De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving. Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid. Van ondersteuning aan boeren bij toekomstkeuzes en de omschakeling naar duurzame landbouw, de route naar Brede Welvaart in alle regio’s tot aan het thema gezondheid.