Worden de juiste maatregelen ingezet ter ondersteuning van de besluiten van juli 2017 over de versnelling van de transitie van de veehouderij? GS hebben op 29 januari 2019 een adviescommissie ingesteld om de voortgang en de maatschappelijke effecten te onderzoeken van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. Ook kan de adviescommissie wijzigingen voorstellen op dit programma. GS betrekken dit advies bij het uitwerken van het uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaar.

Reflectie op het Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma dat is vastgesteld op 10 november 2017 is uitgewerkt in concrete instrumenten en maatregelen. De provincie stelt 75 miljoen beschikbaar om individuele veehouders te ondersteunen en zo de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen.

Twee keer advies

De commissie reflecteert op het uitvoeringsprogramma en adviseert over mogelijke toekomstige invulling van maatregelen. Hiervoor gaat de commissie o.a. in gesprek met projectleiders van de verschillende instrumenten en maatregelen en vertegenwoordigers uit de agrofoodsector en gebruikers van de verschillende regelingen. De adviescommissie komt na de zomer van 2019 en in 2020 met een advies richting GS.

v.l.n.r. K. Poppe, M. Janssen Groesbeek, M. Scholten voorzitter, H. Jans, S. Willems secretaris

De adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit 4 onafhankelijke leden die gekozen zijn op basis van hun deskundigheid:

  • Martin Scholten, directeur Wageningen Animal Sciences, tevens voorzitter van de commissie;
  • Henk Jans, milieuarts en lid van de Provinciale Raad Gezondheid;
  • Marleen Janssen Groesbeek, lector sustainable finance and accounting bij Avans Hogeschool en lid van SER-Brabant;
  • Krijn Poppe, manager onderzoek en agrarisch econoom van Wageningen Economic Research.

Onafhankelijk advies

Voor de ondersteuning en het advies van de commissie werken de provincie en BrabantAdvies intensief samen. Sjors Willems van BrabantAdvies is secretaris en borgt op die manier ook de onafhankelijkheid van de adviescommissie.