Adviescommissie Uitvoerings­programma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Worden de juiste maatregelen ingezet ter ondersteuning van de besluiten van juli 2017 over de versnelling van de transitie van de veehouderij? GS hebben op 29 januari 2019 een adviescommissie ingesteld om de voortgang en de maatschappelijke effecten te onderzoeken van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. Ook kan de adviescommissie wijzigingen voorstellen op dit programma. GS betrekken dit advies bij het uitwerken van het uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaar.

Reflectie op het Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma dat is vastgesteld op 10 november 2017 is uitgewerkt in concrete instrumenten en maatregelen. De provincie stelt 75 miljoen beschikbaar om individuele veehouders te ondersteunen en zo de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen.

Twee keer advies

De commissie reflecteert op het uitvoeringsprogramma en adviseert over mogelijke toekomstige invulling van maatregelen. Hiervoor gaat de commissie o.a. in gesprek met projectleiders van de verschillende instrumenten en maatregelen en vertegenwoordigers uit de agrofoodsector en gebruikers van de verschillende regelingen. De adviescommissie komt na de zomer van 2019 en in 2020 met een advies richting GS.

v.l.n.r. K. Poppe, M. Janssen Groesbeek, M. Scholten voorzitter, H. Jans, S. Willems secretaris

De adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit 4 onafhankelijke leden die gekozen zijn op basis van hun deskundigheid:

  • Martin Scholten, directeur Wageningen Animal Sciences, tevens voorzitter van de commissie;
  • Henk Jans, milieuarts en lid van de Provinciale Raad Gezondheid;
  • Marleen Janssen Groesbeek, lector sustainable finance and accounting bij Avans Hogeschool en lid van SER-Brabant;
  • Krijn Poppe, manager onderzoek en agrarisch econoom van Wageningen Economic Research.

Onafhankelijk advies

Voor de ondersteuning en het advies van de commissie werken de provincie en BrabantAdvies intensief samen. Sjors Willems van BrabantAdvies is secretaris en borgt op die manier ook de onafhankelijkheid van de adviescommissie.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.