Alice Korsch: ‘Brabant beleid maken? Inbreng jongeren onmisbaar’

Alice Korsch
Lid Young Professionals Brabant
Oprichter van Able2sustain

Brabant beleid maken? Inbreng jongeren is onmisbaar

 Alice Korsch is deskundige op het gebied van jongerenparticipatie en adviseert over duurzame ontwikkeling en internationalisering. In samenwerking met ONE WORLDcitizens faciliteert zij de samenwerking tussen jongeren en beleidsmakers. Als lid van Young Professionals Brabant (onderdeel van BrabantAdvies) zet Alice haar expertise in voor de beleidsvorming in Brabant.

Veel beleid gaat over de toekomst van jongeren. Ik vind het vanzelfsprekend dat jongeren daarover meepraten en -denken. Als Young Professionals Brabant (YPB) leggen we verbindingen tussen jongeren en beleidsmakers en werken we samen aan thema’s die voor Brabant belangrijk zijn. Want met de inbreng van jongeren en jong professionals is het beleid beter afgestemd op de toekomst. Om ons geluid te laten horen zijn we als YPB actief in allerlei Brabantse netwerken, zowel in het bedrijfsleven als in de maatschappelijke sector.

Het sterke van BrabantAdvies is dat we vraagstukken met onze vier raden met vier verschillende brillen bekijken. Alle raadsleden brengen vanuit hun achtergrond veel kennis en ervaringen met zich mee en juist door onze krachten te bundelen levert dit vaak nieuwe perspectieven op. De Young professionals Brabant zoeken in het advieswerk altijd naar de mogelijkheden om de visie en ideeën van jongeren nog steviger te verankeren in het beleid of advies. Ook willen we met onze open manier van samenwerken inspireren.

Zelf ben ik afgestudeerd op het gebied van Stad en streekontwikkeling. Ik heb passie voor duurzaamheid en onze leefomgeving. Ik ben echt een co-creator. BrabantAdvies en Young professionals Brabant geven mij de ruimte om vrij te denken, vrij te associëren, dwarsverbanden leggen die niet voor de hand liggen. Zo komen we tot nieuwe inzichten. Ik vind het belangrijk dat ik mijn creativiteit kwijt kan in mijn werk. Bij Young Professionals Brabant maken we gebruik van interactieve werkvormen en kiezen we er vaak voor om de resultaten hiervan op een niet alledaagse manier te presenteren. Zie bijvoorbeeld onze blogreeks over ‘Een leven lang spelen’ om de mogelijkheden van spelend leren op de werkvloer onder de aandacht te brengen.

Nog een mooi voorbeeld. Afgelopen jaar heb ik een reis gemaakt langs verschillende projecten in Europa, Azië en Oceanië. Deze reis was aanleiding om vanuit de Young professionals Brabant een nieuw adviestraject op te zetten, genaamd ‘Een wereldse blik op de toekomst van Brabant’. Samen met jongeren onderzoeken we belangrijke mondiale thema’s als verstedelijking, circulaire economie en welzijn & werk. Die thema’s belichten we zowel vanuit lokaal als internationaal perspectief. Hoe kijken jongeren tegen dit soort thema’s aan? Dat brengen we in beeld aan de hand van dialogen en interviews met jongeren in Brabant én het buitenland. Op basis hiervan doen wij aanbevelingen hoe Brabant kan inspelen op deze ontwikkelingen.

 

Delen:

Gerelateerde berichten

De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving. Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid. Van ondersteuning aan boeren bij toekomstkeuzes en de omschakeling naar duurzame landbouw, de route naar Brede Welvaart in alle regio’s tot aan het thema gezondheid.