Artikelen door Anita van der Waal

Brabantse Gezondheidstafel: het nieuwste ziekenhuis

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele factoren. […]

Bundel ‘Brabant nu, Brabant straks’ (download)

Ter ere van het afscheid van Leo Dubbeldam is de bundel ‘Brabant nu, Brabant straks’ uitgebracht. Verschillende bekenden, waar Leo gedurende zijn carrière mee heeft samengewerkt, hebben hun licht laten schijnen over het Brabant van nu en dat van de toekomst. Met bijdragen van o.a. Erik van Merrienboer, Joks Janssen en Jan Baan en een […]

Leo Dubbeldam onderscheiden met Hertog Jan

Leo Dubbeldam – uittredend directeur van BrabantAdvies – is onderscheiden met de Hertog Jan. De Udenhouter zag zijn vertrek opgeluisterd met de ontvangst van de prijs, die wordt toegekend aan Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben ingezet op een maatschappelijk terrein. Dubbeldam ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de advisering van […]

Afscheid Leo Dubbeldam in teken van toekomst Brabant

Den Bosch – Leo Dubbeldam heeft op dinsdag 3 juli afscheid genomen als directeur van BrabantAdvies. Verschillende collega’s en bekenden, waar Leo gedurende zijn carrière mee heeft samengewerkt, namen plaats op het podium. Tijdens het symposium ‘Brabant nu, Brabant straks’, onder leiding van John Dagevos, gingen zij in op drie belangrijke onderwerpen van het Brabant […]

Expeditiegids Brabant

Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 Op vrijdag 29 juni overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk nam het eerste exemplaar in ontvangst. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten […]

3 juli: afscheid Leo Dubbeldam

Dinsdag 3 juli vindt in de Verkadefabriek (‘s-Hertogenbosch) het afscheid plaats van Leo Dubbeldam als directeur van BrabantAdvies. De middag wordt feestelijk aangekleed met een symposium rond het thema ‘Brabant nu, Brabant straks’. Verschillende podiumgasten – die door de jaren heen met Leo hebben samengewerkt – schijnen hun licht op het Brabant van nu én […]

Brabantse gezondheidstafel: Technologie en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele […]

Iedereen telt! Brabants deltaplan voor arbeidsmarkt en onderwijs

Op 28 mei is het advies ‘Toerusten en innoveren, een toekomstbestendig onderwijs- en arbeidsbestel’ aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant. Dit advies werd aangeboden door de voorzitter van SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies). De vraag die centraal staat in het advies is: Hoe zorgt Brabant voor een toekomstbestendig arbeids-en onderwijsbestel? Gedeputeerde Pauli […]

Young Professionals: ‘Welkom Ivka!’

  bij BrabantAdvies!    Als opvolger van Leo Dubbeldam zul je de mooie taak krijgen om BrabantAdvies door te ontwikkelen en de adviezen op het gebied van People, Planet en Profit integraal over te brengen aan het provinciebestuur. Dit betekent wel dat wij, de Young Professionals, hoge verwachtingen van je hebben (en dat we ervan […]