Artikelen door Anita van der Waal

Meanderende Maas, briefadvies

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht over de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Meanderende Maas dijktraject Ravenstein-Lith. Aandachtspunten: Benutten van natuurlijke processen Afstemming en samenwerking met provincie Gelderland Hoger schaalniveau Betrokkenheid bewoners en belanghebbenden Oefenen in de geest van de Omgevingsvisie […]

Toekomst van de Brabantse Agrofood 2050: save the date

28 februari 2019: 14.00-16.30 uur provinciehuis ‘s-Hertogenbosch Presentatie: Advies over de toekomst van de Brabantse Agrofood 2050 BrabantAdvies heeft op verzoek van provincie Noord-Brabant afgelopen maanden de toekomst van de Brabantse Agrofood in 2050 verkend. Samen met de belangrijkste partners in de agrofoodketen hebben we vier toekomstscenario’s ontwikkeld. Graag presenteren we deze scenario’s op 28 […]

Impressie minisymposium 6 december 2018 ‘Over gezondheid gesproken’

Voor een gezond Brabant! Gezondheid is van veel meer afhankelijk dan alleen goede zorg. Luchtkwaliteit en sociale klasse zijn bijvoorbeeld ook van invloed op hoe gezond we zijn. Een overheid die gezonde mensen wil, dient dus integraal te werken. Er is een gamechange nodig, volgens Leendert van Bree. Hij sprak tijdens het minisymposium ter gelegenheid […]

Wim van der Meeren nieuwe voorzitter PRG

’s-Hertogenbosch, 12 december 2018 – Gedeputeerde Staten hebben de heer Wim van der Meeren benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. De heer Van der Meeren neemt vanaf 1 januari 2019 de taken over van de heer Petter. Wim van der Meeren is sinds 2009 […]

‘Over gezondheid gesproken’

Op donderdag 6 december 2018 nam BrabantAdvies met het symposium ‘Over gezondheid gesproken’ afscheid van Frank Petter, voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid en voorzitter van het College van Overleg van BrabantAdvies. In het afgelopen half jaar heeft de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies gezondheidstafels georganiseerd met Brabanders die dagelijks met gezondheid, vitaliteit en welzijn […]

Blind spots: onderbelichte vormen van leegstand

‘Koppel het leegstandsvraagstuk aan de broodnodige verduurzaming van gebouwen’. Die oproep doet BrabantAdvies in haar nieuwste advies ‘Blind Spots’. In het document vraagt BrabantAdvies aandacht voor het toenemende aantal leegstaande gebouwen, in een dynamiek die weer gericht is op nieuwbouw. Daarbij is aandacht nodig voor de soms minder zichtbare, en daarmee onderbelichte vormen van leegstand […]

Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

#OneHealth: Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen speelde met succes de ‘One Health Game’ Op 2 november 2018 speelden 30 professionals uit de humane en veterinaire gezondheidszorg de ‘One Health Game’, welke werd georganiseerd door het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen. Deze term staat voor ‘gezondheid van mens, dier en omgeving’. De game is bedoeld om professionals vanuit de […]

Brabantse gezondheidstafel: Naar een gezond voedsellandschap

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale […]

Advies over verbeterplannen N279 Veghel-Asten

Provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan voor de N279 Veghel-Asten opgesteld. De aanpassing moet leiden tot een veiliger en vloeiender afwikkeling van het verkeer op deze weg en tot een verbetering van de leefbaarheid. BrabantAdvies adviseert bij deze plannen om expliciet duidelijk te zijn over de koers: uit te gaan van de bestaande […]