Artikelen door Anita van der Waal

Briefadvies coronavirus: waardering voor genomen maatregelen, aandachtspunten voor langere termijn

Gezien de ingrijpende ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft BrabantAdvies een brief verstuurd aan Gedeputeerde Staten. Daarin spreekt zij haar waardering uit voor de provinciale en landelijke aanpak en benoemt zij punten van aandacht met het oog op de langere termijn. Hoewel zij zich realiseert dat de actualiteit met de dag verandert, brengt BrabantAdvies in aanvulling […]

Advies Medicijnresten uit Water

Van pijnstillers tot hormonen: elk jaar belanden vele tonnen kilo’s aan humane medicijnresten en röntgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater in Nederland. BrabantAdvies is gevraagd advies uit te brengen over welke rol de provincie Noord-Brabant in het vraagstuk ‘medicijnresten uit water’ kan vervullen en hoe het maatschappelijk bewustzijn van actoren rondom het gebruik van humane medicijnresten kan […]

Even voorstellen: Tjebbe Römer

  Tjebbe Römer versterkt per februari 2020 het team van BrabantAdvies. Hij heeft een bestuurskundige achtergrond, geschoold aan de Universiteit van Tilburg, voor zowel de bachelor Bestuurskunde als de master Public Governance. Voorheen heeft hij gewerkt bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur als opleidingsmanager en onderzoeker. “Mijn drijfveer is om impact te hebben in […]

“Belangrijke rol voor boeren”

Jan Baan, lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en in het dagelijkse leven directeur Brabants Landschap: ‘’Boeren spelen een belangrijke rol bij het onderhoud van het landschap en daar hoort zorgvuldig bodembeheer bij. Zij dienen daarvoor een goed inkomen te krijgen. Het huidige landbouw- en voedselsysteem schiet hierin vaak tekort. We willen naar […]

“Blij dat BrabantAdvies al aardig wortel schiet”

Van Q-koorts tot de arbeidsmarkt. En nu dan de ‘waterkant’. Na tien jaar advieswerk voor onder meer de Provinciale Raad Gezondheid, Brabants Kennisnetwerk Zoönosen en de laatste jaren BrabantAdvies stapt Marlie van Santvoort per 1 februari over naar Waterschap Aa en Maas. In de eerste jaren was het vooral de gezondheidszorg die haar werk domineerde. […]

Advies Locaties mestbewerking in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten zijn samen een zorgvuldig proces gestart om te komen tot regionale afspraken over de locaties voor mestbewerking. Dat gebeurt via de procedure van een milieueffectrapportage met als eerste stap een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). BrabantAdvies komt met negen adviespunten over deze aanpak: Bekijk mestbewerking in breder perspectief. Onderzoek […]

Advies ‘Sector en regio in samenspel’

Advies ‘Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’ ‘ 3 december aangeboden aan gedeputeerde Van Gruijthuijsen: ‘We zijn op zoek naar betrokkenheid van partijen vanuit de inhoud in plaats vanuit het systeem.’ Brabant schreeuwt om personeel. Dit terwijl enige tijd terug nog sprake was van […]

Provincie gaat aan de slag met advies ondersteunende maatregelen

De Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij heeft de voortgang en effectiviteit van het gelijknamige provinciale uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden. Daartoe schreef zij een adviesrapport met aanbevelingen voor de komende periode. Gedeputeerde Staten nemen nagenoeg alle aanbevelingen over. BrabantAdvies voerde het secretariaat van de Adviescommissie. Twee leden van de commissie komen uit het netwerk […]

Borg Landschap in omgevingsbeleid

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) bepleit samen met adviesraden van andere provincies een omgevingsbeleid dat expliciet rekening houdt met de kwaliteit van het landschap. Vaak is dat landschap een sluitpost. De provincies hebben hierbij een belangrijke taak. Hiermee ondersteunt de PRL de conclusies van het rapport ‘Zorg voor Landschap’ van het Planbureau voor […]

Werklocaties ‘toekomstproof’: scherpere voorwaarden nodig

Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant aan de orde is, zijn scherpere voorwaarden voor werklocaties noodzakelijk.  Voorkomen moet worden dat door wildgroei Brabant de rafelrand van de Randstad wordt. Ook is actie nodig om Brabantse bedrijventerreinen te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, […]