Artikelen door Anita van der Waal

Programma ‘Nxt stps Brabant’, 27 september 2017

BrabantAdvies presenteert ‘Nxt stps Brabant: Brabant testomgeving voor de wereld van morgen’ Maak van Brabant één groot living lab, de testomgeving voor de wereld van morgen. Eén grote proeftuin waar technologie en maatschappij bij elkaar komen en waar bedrijven, burgers, overheid en kennisinstituten samen werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke thema’s. Brabant is een provincie van […]

Toekomstperspectief: onderwijs en arbeidsmarkt

‘Toerusten en innoveren’, over onderwijs en arbeidsmarkt Zoals uit het ‘Sociaal economisch beeld Brabant 2017’ blijkt trekt de economie in Noord-Brabant aan en is er vanuit het bedrijfsleven een roep om meer en goed gekwalificeerd personeel. Anderzijds horen we geluiden over mensen die nog steeds aan de kant staan en geen baan hebben. Afgelopen voorjaar […]

Blij met reactie Kabinet op Q-koorts advies

Reactie op aanbevelingen Afgelopen vrijdag hebben minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gereageerd op het advies ‘Q-koorts: kennis en ervaring dreigen verloren te gaan’ van 17 januari 2017 van BrabantAdvies. Conform afspraken zou ons advies in een drieluik geplaatst worden samen met het Q-kompas van Q-support […]

Hoogzomer in Brabantse economie

Knelpunten op arbeidsmarkt nemen alarmerende vormen aan Nergens groeit de Nederlandse economie zo hard als in Brabant. Vooral de regio Eindhoven steelt de show met een groei van 3,4%. Dit blijkt uit een tussentijdse analyse van de sociaaleconomische situatie van SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies, het belangrijkste adviesorgaan van de provincie. ‘Spraken we vorig jaar […]

Young Professionals Brabant: 4e Raad BrabantAdvies

Onmisbaar In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. Voor ons advieswerk worden wij om die reden graag gevoed door de oorspronkelijke ideeën, tegendraadse meningen, kritische en vernieuwende opvattingen van jongeren. De afgelopen jaren hebben meerdere young professionals regelmatig input geleverd bij […]

Veranderende rol provinciale overheid

Maatwerkbeleid In de Provinciale Staten wordt nagedacht over bestuurlijke vernieuwing. Dit ter uitvoering van de motie ‘maatwerkbeleid’ uit november 2016. De Staten willen burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een grotere rol geven bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Themabijeenkomst Op de themabijeenkomst van 30 juni is dit verder uitgediept aan de hand van drie […]

Sociaal en Publiek Ondernemerschap

Impressieverslag 7 juli 2017 Focusgroep Sociaal en Publiek Ondernemerschap in Brabant Op 7 juli jl. organiseerde BrabantAdvies een meeting over sociaal en publiek ondernemerschap in Brabant. BrabantAdvies heeft afgelopen maanden samen met een expertgroep van Brabantse sociale ondernemers een verkenning uitgevoerd naar sociaal en publiek ondernemerschap in Brabant. Deze verkenning is een vervolg op het […]

Bouwstenen voor omgevingsvisie

In gesprek met team omgevingsvisie van provincie Noord-Brabant Maak onderscheid tussen regio´s mogelijk, neem gezondheid als sturend principe, geef de Brabantse bodem een sleutelrol voor het inspelen op klimaatverandering, geef ruimte aan initiatieven in de Brabantse samenleving om zelf de leefomgeving vorm te geven. Dit zijn enkele bouwstenen die BrabantAdvies in een adviesgesprek op 28 […]

MKB-plus regeling scale-ups

Het provinciebestuur wil een MKB-plus faciliteit in de markt zetten voor het financieren van scale-ups. Het betreft snelgroeiende en investerende MKB-bedrijven met een meer dan gemiddelde financieringsbehoefte, te weten tickets vanaf € 5 mln. of eerder € 10 mln. Aan BrabantAdvies/SER Brabant is gevraagd een advies uit te brengen. BrabantAdvies heeft positief geadviseerd op het […]

Alliantie Gezond Brabant: doelen bereikt!

Samenwerkingsverband, bundeling van expertise en netwerken In 2011 is de Alliantie Gezond Brabant, een samenwerkingsverband van de drie Brabantse GGD’en, de Provinciale Raad Gezondheid en Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn (Tilburg University) opgericht. Het doel was door bundeling van expertise en netwerken effectiever en efficiënter (samen) te werken aan gezondheid in Brabant én […]