Artikelen door Anita van der Waal

Advies over verbeterplannen N279 Veghel-Asten

Provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan voor de N279 Veghel-Asten opgesteld. De aanpassing moet leiden tot een veiliger en vloeiender afwikkeling van het verkeer op deze weg en tot een verbetering van de leefbaarheid. BrabantAdvies adviseert bij deze plannen om expliciet duidelijk te zijn over de koers: uit te gaan van de bestaande […]

Arbeidsmigratie in Brabant

Na signalen uit de samenleving over de groeiende problematiek rond arbeidsmigranten zijn op 26 maart 2018 Statenvragen gesteld. De daarop ingediende motie M61a ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’ is op 20 april 2018 breed door de Staten aangenomen. In deze motie hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd in samenwerking met BrabantAdvies, de Brabantse gemeenten en Het PON […]

Brabantse economie groeit, maar blijf alert

De Brabantse economie breekt record na record. Na prachtige resultaten verleden jaar is de economie over 2018 alleen nog maar verder doorgegroeid. Dat blijkt uit het Sociaal-Economisch Beeld Brabant 2018,een jaarlijkse analyse van de Brabantse economie door SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies. “Maar de groei valt stil als er nu geen actie wordt ondernomen,” aldus […]

Symposium ‘Actief met eten’

Datum:                woensdag 14 november 2018 Tijd:                      13.30 – 17.00 uur Adres:                  Theater De Pas, De Misse 4, 5384 BZ  Heesch Op woensdag 14 november 2018 organiseert Phliss het symposium ‘Actief met eten’, in samen werking met de Provincie Noord-Brabant / We Are Food, de gemeente Bernheze, GGD Hart voor Brabant en de Provinciale […]

Waardering voor samenwerking Windenergie A16

BrabantAdvies spreekt in haar advies over het ontwerp PIP Windenergie A16 waardering uit voor het proces van samenwerken met bewoners, bedrijven en overheden. Er is gezocht naar de meest geschikte locaties van windmolens met de minste overlast. Bewoners zijn volop betrokken. Via onder meer energiecoöperaties delen zij mee in de opbrengsten van windenergie die vervolgens […]

Praktische handreiking omgevingsconvenant

Initiatieven in het omgevingsdomein lopen nogal eens stroef. Het initiatief past niet bij de wet- en regelgeving of belanghebbenden maken bezwaar. Hierdoor kan vertraging ontstaan bij gewenste ontwikkelingen.  Een omgevingsconvenant kan dan helpen. Je kunt hiermee draagvlak en betrokkenheid creëren. Esma Mekrani zette voor BrabantAdvies in het kader van haar afstudeeronderzoek aan de Juridische Hogeschool […]

Brabantse gezondheidstafel: Zingeving en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de […]

Brabantse gezondheidstafel: het nieuwste ziekenhuis

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele factoren. […]

Leo Dubbeldam onderscheiden met Hertog Jan

Leo Dubbeldam – uittredend directeur van BrabantAdvies – is onderscheiden met de Hertog Jan. De Udenhouter zag zijn vertrek opgeluisterd met de ontvangst van de prijs, die wordt toegekend aan Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben ingezet op een maatschappelijk terrein. Dubbeldam ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de advisering van […]

Afscheid Leo Dubbeldam in teken van toekomst Brabant

Den Bosch – Leo Dubbeldam heeft op dinsdag 3 juli afscheid genomen als directeur van BrabantAdvies. Verschillende collega’s en bekenden, waar Leo gedurende zijn carrière mee heeft samengewerkt, namen plaats op het podium. Tijdens het symposium ‘Brabant nu, Brabant straks’, onder leiding van John Dagevos, gingen zij in op drie belangrijke onderwerpen van het Brabant […]