Artikelen door Anita van der Waal

Expeditiegids Brabant

Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 Op vrijdag 29 juni overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk nam het eerste exemplaar in ontvangst. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten […]

Brabantse gezondheidstafel: Technologie en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele […]

Iedereen telt! Brabants deltaplan voor arbeidsmarkt en onderwijs

Op 28 mei is het advies ‘Toerusten en innoveren, een toekomstbestendig onderwijs- en arbeidsbestel’ aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant. Dit advies werd aangeboden door de voorzitter van SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies). De vraag die centraal staat in het advies is: Hoe zorgt Brabant voor een toekomstbestendig arbeids-en onderwijsbestel? Gedeputeerde Pauli […]

Digitalisering: grote impact vraagt om stevige provinciale aanpak

De grote veranderingen die digitalisering met zich mee zal brengen, vragen om een provinciale aanpak. Dat concludeert BrabantAdvies in de publicatie ‘Risico’s en kansen van Digitalisering, vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant’. De publicatie is opgesteld in samenwerking met het lectoraat Digitalisering van Avans. Aanleiding daarvoor is een motie vanuit Provinciale Staten. […]

Zet in op herstel landschap, een bredere kijk op mobiliteit en blijf burgers betrekken en uitdagen

Dit zijn de drie belangrijkste aanbevelingen van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van BrabantAdvies bij het plan voor een nieuwe verbindingsweg N629 tussen Oosterhout en Dongen. De nieuwe weg moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, een veiligere verkeerssituatie en een leefbaarder omgeving. Klik hier voor het briefadvies. Meer informatie: Sjors Willems Uit […]

‘Dicht-bij-huis werken’

Iedereen kent het begrip thuis werken wel. Een begrip wat voor mij vrijheid betekent. De ideale mogelijkheid om je privéleven te combineren met werk. Het geeft mij de mogelijkheid om de auto thuis te laten staan en de files te vermijden. Een ritje A2 is namelijk niet echt mijn favoriete bezigheid, spits of niet, druk […]

Op bezoek in Waalwijk

Hoe gaan we arbeidsmigranten huisvesten, hoe zorgen we voor betaalbare woonruimte voor jongeren, welke demografische ontwikkelingen zien we en waar kunnen woningen gebouwd worden, hoe kan natuurontwikkeling samengaan met agrarische toekomst? Deze en andere actuele vragen kwamen op 17 april aan bod bij het werkbezoek van BrabantAdvies/de Provinciale Raad voor de Leefomgeving  aan Waalwijk.  Het […]

Brabantse gezondheidstafel: Gezond voor en door het dorp

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist vanuit de volle breedte en allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 […]

‘Vernieuwde bestuurders gezocht! (m/v)’

Het leukste aan het lid zijn van de Raad van Young Professionals is de energie die ontstaat als iedereen iets mag vinden van een te vormen advies. Stiekem vind ik het nog leuker als het om een ongevraagd advies gaat. Een advies aan het bestuur van de provincie Noord-Brabant waar ze misschien niet op zitten […]