Artikelen door Anita van der Waal

Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

#OneHealth: Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen speelde met succes de ‘One Health Game’ Op 2 november 2018 speelden 30 professionals uit de humane en veterinaire gezondheidszorg de ‘One Health Game’, welke werd georganiseerd door het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen. Deze term staat voor ‘gezondheid van mens, dier en omgeving’. De game is bedoeld om professionals vanuit de […]

Brabantse gezondheidstafel: Naar een gezond voedsellandschap

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale […]

Advies over verbeterplannen N279 Veghel-Asten

Provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan voor de N279 Veghel-Asten opgesteld. De aanpassing moet leiden tot een veiliger en vloeiender afwikkeling van het verkeer op deze weg en tot een verbetering van de leefbaarheid. BrabantAdvies adviseert bij deze plannen om expliciet duidelijk te zijn over de koers: uit te gaan van de bestaande […]

Arbeidsmigratie in Brabant

Na signalen uit de samenleving over de groeiende problematiek rond arbeidsmigranten zijn op 26 maart 2018 Statenvragen gesteld. De daarop ingediende motie M61a ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’ is op 20 april 2018 breed door de Staten aangenomen. In deze motie hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd in samenwerking met BrabantAdvies, de Brabantse gemeenten en Het PON […]

Brabantse economie groeit, maar blijf alert

De Brabantse economie breekt record na record. Na prachtige resultaten verleden jaar is de economie over 2018 alleen nog maar verder doorgegroeid. Dat blijkt uit het Sociaal-Economisch Beeld Brabant 2018,een jaarlijkse analyse van de Brabantse economie door SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies. “Maar de groei valt stil als er nu geen actie wordt ondernomen,” aldus […]

Symposium ‘Actief met eten’

Datum:                woensdag 14 november 2018 Tijd:                      13.30 – 17.00 uur Adres:                  Theater De Pas, De Misse 4, 5384 BZ  Heesch Op woensdag 14 november 2018 organiseert Phliss het symposium ‘Actief met eten’, in samen werking met de Provincie Noord-Brabant / We Are Food, de gemeente Bernheze, GGD Hart voor Brabant en de Provinciale […]

Waardering voor samenwerking Windenergie A16

BrabantAdvies spreekt in haar advies over het ontwerp PIP Windenergie A16 waardering uit voor het proces van samenwerken met bewoners, bedrijven en overheden. Er is gezocht naar de meest geschikte locaties van windmolens met de minste overlast. Bewoners zijn volop betrokken. Via onder meer energiecoöperaties delen zij mee in de opbrengsten van windenergie die vervolgens […]

Praktische handreiking omgevingsconvenant

Initiatieven in het omgevingsdomein lopen nogal eens stroef. Het initiatief past niet bij de wet- en regelgeving of belanghebbenden maken bezwaar. Hierdoor kan vertraging ontstaan bij gewenste ontwikkelingen.  Een omgevingsconvenant kan dan helpen. Je kunt hiermee draagvlak en betrokkenheid creëren. Esma Mekrani zette voor BrabantAdvies in het kader van haar afstudeeronderzoek aan de Juridische Hogeschool […]

Brabantse gezondheidstafel: Zingeving en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de […]