Artikelen door Anita van der Waal

Praktische handreiking omgevingsconvenant

Initiatieven in het omgevingsdomein lopen nogal eens stroef. Het initiatief past niet bij de wet- en regelgeving of belanghebbenden maken bezwaar. Hierdoor kan vertraging ontstaan bij gewenste ontwikkelingen.  Een omgevingsconvenant kan dan helpen. Je kunt hiermee draagvlak en betrokkenheid creëren. Esma Mekrani zette voor BrabantAdvies in het kader van haar afstudeeronderzoek aan de Juridische Hogeschool […]

Brabantse gezondheidstafel: Zingeving en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de […]

Brabantse gezondheidstafel: het nieuwste ziekenhuis

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele factoren. […]

Leo Dubbeldam onderscheiden met Hertog Jan

Leo Dubbeldam – uittredend directeur van BrabantAdvies – is onderscheiden met de Hertog Jan. De Udenhouter zag zijn vertrek opgeluisterd met de ontvangst van de prijs, die wordt toegekend aan Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben ingezet op een maatschappelijk terrein. Dubbeldam ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de advisering van […]

Afscheid Leo Dubbeldam in teken van toekomst Brabant

Den Bosch – Leo Dubbeldam heeft op dinsdag 3 juli afscheid genomen als directeur van BrabantAdvies. Verschillende collega’s en bekenden, waar Leo gedurende zijn carrière mee heeft samengewerkt, namen plaats op het podium. Tijdens het symposium ‘Brabant nu, Brabant straks’, onder leiding van John Dagevos, gingen zij in op drie belangrijke onderwerpen van het Brabant […]

Expeditiegids Brabant

Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 Op vrijdag 29 juni overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk nam het eerste exemplaar in ontvangst. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten […]

Brabantse gezondheidstafel: Technologie en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele […]

Iedereen telt! Brabants deltaplan voor arbeidsmarkt en onderwijs

Op 28 mei is het advies ‘Toerusten en innoveren, een toekomstbestendig onderwijs- en arbeidsbestel’ aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant. Dit advies werd aangeboden door de voorzitter van SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies). De vraag die centraal staat in het advies is: Hoe zorgt Brabant voor een toekomstbestendig arbeids-en onderwijsbestel? Gedeputeerde Pauli […]

Digitalisering: grote impact vraagt om stevige provinciale aanpak

De grote veranderingen die digitalisering met zich mee zal brengen, vragen om een provinciale aanpak. Dat concludeert BrabantAdvies in de publicatie ‘Risico’s en kansen van Digitalisering, vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant’. De publicatie is opgesteld in samenwerking met het lectoraat Digitalisering van Avans. Aanleiding daarvoor is een motie vanuit Provinciale Staten. […]