Artikelen door Anita van der Waal

Leo Dubbeldam onderscheiden met Hertog Jan

Leo Dubbeldam – uittredend directeur van BrabantAdvies – is onderscheiden met de Hertog Jan. De Udenhouter zag zijn vertrek opgeluisterd met de ontvangst van de prijs, die wordt toegekend aan Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben ingezet op een maatschappelijk terrein. Dubbeldam ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de advisering van […]

Afscheid Leo Dubbeldam in teken van toekomst Brabant

Den Bosch – Leo Dubbeldam heeft op dinsdag 3 juli afscheid genomen als directeur van BrabantAdvies. Verschillende collega’s en bekenden, waar Leo gedurende zijn carrière mee heeft samengewerkt, namen plaats op het podium. Tijdens het symposium ‘Brabant nu, Brabant straks’, onder leiding van John Dagevos, gingen zij in op drie belangrijke onderwerpen van het Brabant […]

Expeditiegids Brabant

Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 Op vrijdag 29 juni overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk nam het eerste exemplaar in ontvangst. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten […]

Brabantse gezondheidstafel: Technologie en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele […]

Iedereen telt! Brabants deltaplan voor arbeidsmarkt en onderwijs

Op 28 mei is het advies ‘Toerusten en innoveren, een toekomstbestendig onderwijs- en arbeidsbestel’ aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant. Dit advies werd aangeboden door de voorzitter van SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies). De vraag die centraal staat in het advies is: Hoe zorgt Brabant voor een toekomstbestendig arbeids-en onderwijsbestel? Gedeputeerde Pauli […]

Digitalisering: grote impact vraagt om stevige provinciale aanpak

De grote veranderingen die digitalisering met zich mee zal brengen, vragen om een provinciale aanpak. Dat concludeert BrabantAdvies in de publicatie ‘Risico’s en kansen van Digitalisering, vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant’. De publicatie is opgesteld in samenwerking met het lectoraat Digitalisering van Avans. Aanleiding daarvoor is een motie vanuit Provinciale Staten. […]

Zet in op herstel landschap, een bredere kijk op mobiliteit en blijf burgers betrekken en uitdagen

Dit zijn de drie belangrijkste aanbevelingen van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van BrabantAdvies bij het plan voor een nieuwe verbindingsweg N629 tussen Oosterhout en Dongen. De nieuwe weg moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, een veiligere verkeerssituatie en een leefbaarder omgeving. Klik hier voor het briefadvies. Meer informatie: Sjors Willems Uit […]

‘Dicht-bij-huis werken’

Iedereen kent het begrip thuis werken wel. Een begrip wat voor mij vrijheid betekent. De ideale mogelijkheid om je privéleven te combineren met werk. Het geeft mij de mogelijkheid om de auto thuis te laten staan en de files te vermijden. Een ritje A2 is namelijk niet echt mijn favoriete bezigheid, spits of niet, druk […]

Op bezoek in Waalwijk

Hoe gaan we arbeidsmigranten huisvesten, hoe zorgen we voor betaalbare woonruimte voor jongeren, welke demografische ontwikkelingen zien we en waar kunnen woningen gebouwd worden, hoe kan natuurontwikkeling samengaan met agrarische toekomst? Deze en andere actuele vragen kwamen op 17 april aan bod bij het werkbezoek van BrabantAdvies/de Provinciale Raad voor de Leefomgeving  aan Waalwijk.  Het […]