Artikelen door maarten

Statenbrede steun voor Q-koortspatiënten via motie PS

De provincie Noord-Brabant wil voorkomen dat de kennis en ervaring, die zijn opgedaan met de Q-koortsepidemie, verloren gaan. Provinciale Staten van Noord-Brabant vragen via een op 20 januari jl. unaniem aangenomen motie aandacht voor de steun aan Q-koortspatiënten. Hiermee reageren zij op het advies “Q-koorts: kennis en ervaring dreigen verloren te gaan” dat BrabantAdvies / Provinciale […]

Waarschuwing: kennis en ervaring Q-koorts dreigen verloren te gaan

Hoe voorkomen we dat de kennis en ervaring die zijn opgedaan met de Q-koortsepidemie in ons land verloren gaan? Daarover schreef BrabantAdvies / Provinciale Raad Gezondheid op 17 januari een adviesbrief aan de Tweede Kamer en het bestuur van de provincie Noord-Brabant. Nu de Stichting Q-support ophoudt te bestaan heeft ons land volgens BrabantAdvies dringend […]

Robot-revolutie: kans voor Brabant!

Robots zijn een aanwinst voor Brabant. Zowel voor de economie als voor de Brabander zelf. Dat is de uitkomst van de Brabantse Robotagenda, die maandagavond 16 januari werd gepresenteerd in het Eindhovense Natlab. In de agenda – opgesteld door BrabantAdvies in samenwerking met BrabantKennis, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Beagle – worden de kansen […]

Tweede editie Leergang Hospitality Consultant van start

De afgelopen jaren heeft de Provinciale Raad Gezondheid op het gebied van voeding en gezondheid vanuit de alliantie ‘Beter eten, beter leven’ een nauwe relatie opgebouwd met de Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg (VKGE). Begin 2016 hebben de Provinciale Raad Gezondheid en de VKGE in samenwerking met de Hotel Management School Maastricht (HMSM) de 6-daagse Leergang Hospitality […]

Advies ‘Project N279 Veghel-Asten’

Maak kansen Smart Mobility duidelijk bij N279 Veghel-Asten. Dat is een van de punten waarvoor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving aandacht vraagt bij de voorstellen voor aanpassing van het traject Veghel-Asten van de N279. Onderbouw de verwachtingen van Smart Mobility en Intelligente TransportSystemen en zorg daarbij voor betere fietsverbindingen en openbaar vervoer. Hierdoor is […]

Verken de ijsberg onder water

Verken de ijsberg onder water. Dat is een van de lessen van theorie U. Roos Sohier, adviseur bij BrabantAdvies vertelt wat zij tegengekomen is in het #ULabNB Sociale Veerkracht (een leerhub en Massive Open Online Course) waar zij onlangs aan deelnam.   “We leven in een tijd van veelvuldig en omvangrijk institutioneel falen met resultaten die niemand […]

Windenergie A16-zone

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving vraagt in zijn advies over het project Windenergie A16-zone onder meer aandacht voor de verschillende gezondheidsaspecten van windenergie. Vanuit het gegeven dat de plannen voor windturbines langs de A16-snelweg en HSL spoorlijn lokaal grote impact hebben, is de Raad positief over het intensief betrekken van burgers bij dit project […]

‘Brabant ge verandert’

‘Brabant ge verandert, ge bent nie meer krek als toen’ zong Brabantse liedjeszanger Ad de Laat in de tijd dat ik tegen mijn 20ste, in de gaten kreeg, dat de wereld van mijn opa echt niet meer bestond. Als klein meisje wandelde ik graag met mijn opa door het buitengebied van Cromvoirt. We stonden dan […]