Jan Baan, lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en in het dagelijkse leven directeur Brabants Landschap:

‘Boeren spelen een belangrijke rol bij het onderhoud van het landschap en daar hoort zorgvuldig bodembeheer bij. Zij dienen daarvoor een goed inkomen te krijgen. Het huidige landbouw- en voedselsysteem schiet hierin vaak tekort. We willen naar goede relaties tussen boeren, burgers en retail. We proberen daarmee een start te maken in het Van Gogh Nationaal Park (in oprichting) met het project Brabants Bode. Met deze ambitie zijn we met ZLTO, Waterschap de Dommel, Rabobank en anderen aan de slag. Het is een aanpak die ook bruikbaar is bij het actuele stikstofvraagstuk’. De presentatie van Jan Baan bij de PRL-vergadering van 12 februari jl. vindt u hier.

Zie verder https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/aftrap-van-gogh-nationaal-park/