Berend de Vries is sinds 2021 concerndirecteur bij de gemeente Utrecht. Daarvoor heeft hij een carrière doorlopen als wethouder van de gemeente Tilburg met in zijn portefeuille onder andere ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, economie en duurzaamheid. Daarvoor was hij onder andere werkzaam op het ministerie van Economische Zaken en onderzoeker aan Tilburg University.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Berend de Vries met zijn strategische blik en zijn kijk op het grotere geheel zijn rol als voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving met verve gaat oppakken. Zijn ervaring als wethouder in een van de grote Brabantse steden en zijn huidige functie zorgen ervoor dat hij precies weet wat er speelt in onze leefomgeving en hoe er keuzes gemaakt moeten worden. Met zijn verbindende stijl en zijn landelijk en provinciaal netwerk weet ik zeker dat hij de Provinciale Raad voor de Leefomgeving laat floreren als kritische partner voor de provincie om ons ruimtelijk beleid nog beter te maken.”

Kiezen voor het Brabant van morgen

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) richt zich, als één van de vier adviesraden van BrabantAdvies, specifiek op vraagstukken van de leefomgeving waarmee Brabant én Brabanders de komende jaren te maken hebben. Klimaatverandering, de ruimtelijke inrichting van Brabant, het herstel van onze biodiversiteit, de route naar duurzame landbouw en voedsel en de daar bijbehorende verdienmodellen, ze bepalen steeds meer de agenda van vandaag. Hoe geven we richting aan de veranderende leefomgeving in Brabant? Welke keuzes maken we voor het Brabant van morgen? De PRL brengt dilemma’s in beeld, adviseert en reflecteert en levert daarmee bouwstenen voor een toekomstbestendig omgevingsbeleid in Brabant.

Ook Ivka Orbon, directeur van BrabantAdvies, is blij met de komst van Berend. ‘De vraagstukken in de leefomgeving zijn ‘top of mind’ in Brabant, met een stevige politieke lading. Met Berend hebben we een voorzitter van onze PRL die inhoudelijk beslagen ten ijs komt. Met een visie op hoe we daarin vanuit onze adviesrol, scherp én afgewogen, een vruchtbare bijdrage aan kunnen leveren.’

Meer informatie over PRL, neem contact op met Ruud Leeijen