Woensdag 20 september kreeg Pieter van Geel, voorzitter voor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL), de Provinciepenning en daarmee het Ereburgerschap van Brabant uitgereikt door de commissaris van de Koning Ina Adema. Pieter kreeg de hoogste provinciale onderscheiding voor zijn inzet voor het openbaar bestuur en de Brabantse samenleving. De uitreiking vond plaats tijdens het officiële afscheid van Pieter als voorzitter van de PRL. Want na acht jaar voorzitterschap zal per 1 januari 2024 een nieuwe voorzitter het stokje overnemen.

Aan de wieg
Naast een indrukwekkende carrière stond Pieter ook aan de wieg van BrabantAdvies waar hij zijn rol, aldus de cvdK tijdens de uitreiking, ‘op geheel eigen wijze en ook eigenwijs waar nodig invult. Je bent in die rol innovatief, gericht op de oplossing van ingewikkelde en politiek zeer gevoelige vraagstukken waarbij vele belangen in het geding zijn. Je zoekt de ruimte, je poldert, je houdt een spiegel op en waar dat nodig is ben je scherp op de inhoud.’

Pad van de verleiding
Ook directeur Ivka Orbon benadrukte de cruciale rol die Pieter gespeeld heeft, niet alleen bij de start van BrabantAdvies maar ook daarna. ‘Altijd benaderbaar, redenerend vanuit de inhoud met een feilloos oog voor de essentie en de kern waar het om ging.’ Ook zijn strategische bijdrage aan de koers van BrabantAdvies onderstreepte ze. ‘Waarbij Pieter als geen ander gelooft in het feit dat BrabantAdvies een functie heeft te vervullen in deze hectische politiek-bestuurlijke tijden. Met zijn bestuurlijke ervaring toonde Pieter zich daarin altijd een kracht, waar het aan de ene kant altijd met inhoudelijke scherpte ging maar aan de andere kant wel altijd met balans, met diplomatie’, aldus Ivka. Of zoals Patrick Vermeulen, raadslid PRL het zo mooi duidde, met de kunst van het verleiden. Prikkelen zeker, maar elegant. Met mooie zinnen en anekdotes. Vasthoudend, maar diplomatiek.’

Kunst voor het compromis
Raadsleden roemden Pieter als voorzitter van de PRL. Voor bijvoorbeeld zijn kunst voor het compromis. Floris Alkemade, raadslid PRL: ‘In het compromis komt bij jou geen zwakte naar boven maar een verrassende vorm van bestuurlijke intelligentie’. Of voor zijn manier van leidinggeven die zich kenmerkt door te verleiden, uit te dagen en motiveren. Patrick: ‘Als een stuurman temidden van de gemeenschap. Je voegt elan en dynamiek toe, moedigt de sterken aan niet stapvoets te gaan en de zwakkeren, dat zijn we allemaal soms, mee te nemen.’ Ook Pieters ‘onuitputtelijke reservoir aan anekdotes’ kwam aan bod. Anekdotes die iedere vergadering kleuren en die tot verrijkende inzichten leiden. Als Bijbelse parabels strooit hij die verhalen volgens Floris over deelnemers van de vergadering heen. Ter lering en ter vermaak.

We mogen bij BrabantAdvies en bij de PRL nog even voortbouwen op Pieters rijke levens- en bestuurservaring en lering trekken uit zijn anekdotes want hij neemt zijn taken nog waar tot 1 januari 2024. Dan zal een nieuwe voorzitter het stokje overnemen.