Van Q-koorts tot de arbeidsmarkt. En nu dan de ‘waterkant’. Na tien jaar advieswerk voor onder meer de Provinciale Raad Gezondheid, Brabants Kennisnetwerk Zoönosen en de laatste jaren BrabantAdvies stapt Marlie van Santvoort per 1 februari over naar Waterschap Aa en Maas.

In de eerste jaren was het vooral de gezondheidszorg die haar werk domineerde. En dan met name de Q-koorts. Ze was nauw betrokken bij de oprichting van de patiëntenvereniging en Q-Support. “Tot op de dag van vandaag houdt het me bezig. We hebben er veel aan gedaan om Q-koorts landelijk onder de aandacht te brengen. Bij overheden, maar ook bij artsen.” Haar bijnaam is niet voor niks ‘Miss Q-Koorts’.

Marlie van Santvoort. Foto: Jeroen Poortvliet.

 

Brede interesse

Marlie was nauw betrokken bij de start van BrabantAdvies (2016). Vanuit de gezondheidshoek stapte ze over richting Sociaal Economische Raad (naast haar advieswerk werd ze daar ook secretaris). Ze is door haar werk gewend om maatschappelijke thema’s van verschillende kanten te bekijken. “BrabantAdvies onderscheidt zich door vraagstukken integraal te benaderen vanuit de vier raden. Dus met de blik vanuit gezondheid, omgeving, economie en de visie van de jongeren. Voor mij is die benadering niet meer dan logisch. Mijn interesse is heel breed en ik vind het ook leuk; werken met collega’s uit diverse hoeken. Om samen tot een advies te komen. Mijn hele wezen is eigenlijk BrabantAdvies. ”

 

Goed voorbeeld

Integraal werken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Veel organisaties becommentariëren thema’s vanuit één gezichtspunt. Oog hebben voor verschillende perspectieven en daar serieus mee omgaan, vraagt om speciale kwaliteiten. Goed kunnen luisteren bijvoorbeeld, zonder vooringenomen te zijn.” De werkwijze van BrabantAdvies laat volgens Marlie zien hoe je vanuit tegengestelde belangen toch samen tot oplossingen kunt komen. “Ik ben nog steeds trots op het advies ‘Agrofood Brabant 2050’. Hier komt zoveel bij elkaar. Aan de hand van dilemma’s hebben we daar in goede dialoog met veel partijen, diverse toekomstscenario’s geschetst.”

 

Het goede voorbeeld

BrabantAdvies begint al aardig wortel te schieten, stelt Marlie. “Het lukt steeds beter om goed aan te sluiten op vragen waarmee de provincie worstelt. “Omdat BrabantAdvies een kleine organisatie is met brede deskundigheid uit alle hoeken, lukt het om die integrale aanpak concreet te maken. Voor een grote organisatie als de provincie is dat veel moeilijker.” Marlie hoopt dat ook Provinciale Staten de kracht van BrabantAdvies gaan ontdekken en er ook meer gebruik van gaan maken.

 

Rode draad

Van BrabantAdvies naar Waterschap Aa en Maas is 2 minuten lopen. Marlie blijft dichtbij huis. Letterlijk en figuurlijk. “In mijn advieswerk is people-planet-profit steeds de rode draad. Ook dadelijk bij het waterschap waar ik me vooral ga bezig houden met het thema ‘gezond en klimaat-robuust watersysteem’. Dat heeft alles met klimaatadaptatie te maken. Wateroverlast en droogte. Hoe gaan we daar samen zo goed mogelijk mee om? Ook dat vraagt weer van allerlei partijen een integrale blik.”