Verken de ijsberg onder water

Verken de ijsberg onder water. Dat is een van de lessen van theorie U. Roos Sohier, adviseur bij BrabantAdvies vertelt wat zij tegengekomen is in het #ULabNB Sociale Veerkracht (een leerhub en Massive Open Online Course) waar zij onlangs aan deelnam.

  “We leven in een tijd van veelvuldig en omvangrijk institutioneel falen met resultaten die niemand wil. Een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap en samenwerking is nodig waardoor we de wereld op een nieuwe manier kunnen zien. Als we maar bereid zijn in contact te komen met ons ware zelf. Dit is waar Theorie U over gaat.” [Otto Scharmer, senior docent bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT)].

Verken de ijsberg onder water: op leerreis met het #ULabNB Sociale Veerkracht

Als adviseur vind ik het belangrijk om een vraagstuk te doorgronden en te begrijpen vanuit de vele waarheden, perspectieven en kennisvormen van mensen die betrokken zijn bij dat vraagstuk. Vanuit deze inzichten kan ik verdieping en nieuwe inzichten boven tafel krijgen waarmee beleidsmakers en bestuurders oplossings- en toekomstgericht aan de slag kunnen.

Afgelopen twee maanden kreeg ik de kans om mee te doen aan het ULab Noord-Brabant. Een mogelijkheid die de provincie Noord-Brabant bood die ik met beide handen heb aangegrepen: een kans om mij nou eens écht te verdiepen in de Theorie U. Een theorie om duurzame en fundamentele (systeem)verandering in gang te zetten. Gebaseerd op persoonlijk leiderschap, present zijn en kwaliteit van aandacht. Theorie U is daarbij niet alleen een theorie: het is ook een werkwijze waarbij ‘leren van de toekomst’ centraal staat.

Theorie U begint vanuit het nu, het bewust zijn van jouw persoonlijke betrokkenheid bij processen: het veranderen van systemen is persoonlijk en het oprecht en zonder oordeel kunnen luisteren naar de ander. Het betekent opzij kunnen zetten van dat wat jij zelf denkt, wat jij denkt dat de ander denkt of wil horen, overtuigen van de ander, in debat gaan met de ander. Bij vraagstukken niet alleen het topje van de ijsberg bestuderen om verder te komen, maar juist het veel grotere geheel van de ijsberg onder water grondig verkennen. Vertragen om te versnellen. Dat is de basis van het creatieproces, de ‘U bocht’ van theorie U. Een proces dat bestaat uit steeds weer terugkerende stappen van seeing, sensing, presencing, crystallizing, prototyping en co-creatie.

Het toepassen van Theorie U stelt aan mij als adviseur hoge eisen: in contact staan met jezelf en zelfkennis (door o.a. zelfreflectie), de tijd nemen, de juiste mensen vinden (met eigenaarschap), het herkennen van de toekomst die zich in het hier en nu aan het manifesteren is, een focus op het collectief en het bewustzijn van mijn eigen rol in het geheel. Het vraagt van mij om iedere keer weer met een open mind, een open hart en een open wil de mensen en de wereld om mij heen tegemoet treden.
Het ULab Noord-Brabant rondom Sociale Veerkracht is een mooie leerreis geweest, met mooie ontmoetingen met vele changemakers uit Brabant en omstreken. Ik kreeg een theorie en een taal aangereikt waarin woorden werden gegeven aan dat wat ik intuïtief al doe in mijn werk. Maar ook een leerreis waarin ik geconfronteerd ben met eigen blinde vlekken en vragen. En dingen heb gedaan die buiten mijn comfortzone liggen. Waarin je dingen los moet laten om verder te komen.

In deze tijd van grote en disruptieve veranderingen zie ik een grote waarde van de U-benadering voor de sociale veerkracht en vitaliteit van onze Brabantse gemeenschap. Theorie U neemt ons mee naar de constructieve en creatieve kant wereld van nieuwsgierigheid, empathie, compassie en moed. En hier liggen de kansen om vanuit het samen pionieren en co-creëren te investeren in een gezonde, vitale en veerkrachtige samenleving. Hier liggen kansen om (beleids)intenties van overheden, instituties én individuen te vertalen naar ander gedrag, in dienst van een toekomst die meer verbinding en welzijn brengt voor iedereen.

Roos Sohier, beleidsadviseur BrabantAdvies / secretaris Provinciale Raad Gezondheid

Meer lezen over Theory U:

http://opbloeien.net/samenvatting-theory-u/
https://www.presencing.com/
http://www.ottoscharmer.com/

Een filmpje met een Introductie over Theory U https://youtu.be/gF8wV9OlUHc