Windenergie, leefbaarheid en watermanagement

Windenergie en het doortrekken van de rivier de Roode Vaart, wat betekent dit voor de regio West-Brabant? Deze omgevingsvraagstukken kwamen aan de orde tijdens het werkbezoek van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van 13 april jl. De vele inzichten van dit werkbezoek gaat de PRL gebruiken bij het adviseren van de provincie over de omgevingsvisie.

Hier vindt u de impressies van dit werkbezoek, opgetekend door Petra Koenders.