De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) bepleit samen met adviesraden van andere provincies een omgevingsbeleid dat expliciet rekening houdt met de kwaliteit van het landschap. Vaak is dat landschap een sluitpost. De provincies hebben hierbij een belangrijke taak. Hiermee ondersteunt de PRL de conclusies van het rapport ‘Zorg voor Landschap’ van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Ter informatie:

Persbericht Provinciale Adviesraden voor de Leefomgeving 19 november 2019

Rapport Planbureau voor de Leefomgeving ‘Zorg voor Landschap’