elke m2 telt. bodem en water centraal in ruimtelijke planning

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken, samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.

De sessies maken onderdeel uit van ons adviestraject Leefomgeving. Als BrabantAdvies willen we het debat over de ruimtelijke inrichting van Brabant verder brengen. Daarbij zoomen we in op het vraagstuk van klimaatverandering, de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant en de rol van bodem en water als randvoorwaarden voor ruimtelijke inrichting.

Pieter van Geel (voorzitter van onze Provinciale Raad voor de Leefomgeving/PRL) leidde de sessie. Landschapsarchitect en scherpdenker Thomas Jansen liet genodigden op een verrassende manier kijken naar de Klimaatonderlegger van Brabant: een kaart die de verschillende klimaatstromen in Brabant toont en de mogelijke effecten van klimaatveranderingen op het Brabantse landschap. Floris Alkemade (voormalig Rijksbouwmeester en lid van de PRL) benadrukte de urgentie en hield een pleidooi voor meer experimenteerruimte en veranderkracht. Vervolgens maakten diverse sprekers de vertaalslag naar de praktijk zoals Ad Jeuken (Deltares), Roland Somers (over gemeente Zundert) en Tom Keek (gemeente Bernheze).

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, onze adviezen en standpunten? Volg ons op LinkedIn en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.