‘Zelden was de politiek zo relevant als komend jaar’

elke m2 telt. bodem en water centraal in ruimtelijke planning

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken, samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.

De sessies maken onderdeel uit van ons adviestraject Leefomgeving. Als BrabantAdvies willen we het debat over de ruimtelijke inrichting van Brabant verder brengen. Daarbij zoomen we in op het vraagstuk van klimaatverandering, de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant en de rol van bodem en water als randvoorwaarden voor ruimtelijke inrichting.

Pieter van Geel (voorzitter van onze Provinciale Raad voor de Leefomgeving/PRL) leidde de sessie. Landschapsarchitect en scherpdenker Thomas Jansen liet genodigden op een verrassende manier kijken naar de Klimaatonderlegger van Brabant: een kaart die de verschillende klimaatstromen in Brabant toont en de mogelijke effecten van klimaatveranderingen op het Brabantse landschap. Floris Alkemade (voormalig Rijksbouwmeester en lid van de PRL) benadrukte de urgentie en hield een pleidooi voor meer experimenteerruimte en veranderkracht. Vervolgens maakten diverse sprekers de vertaalslag naar de praktijk zoals Ad Jeuken (Deltares), Roland Somers (over gemeente Zundert) en Tom Keek (gemeente Bernheze).

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, onze adviezen en standpunten? Volg ons op LinkedIn en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Delen:

Gerelateerde berichten

Wat draagt een instrument als VABIMPULS eraan bij om toekomstplannen van agrarisch ondernemers die gestopt zijn of willen stoppen daadwerkelijk te realiseren. Met die vraag startte Jelle Scheepers zijn afstudeeropdracht bij VABIMPULS, dat bij BrabantAdvies is ondergebracht. Onlangs presenteerde Jelle zijn belangrijkste onderzoekresultaten.
‘We leven in een transformatiemaatschappij. Alles is met elkaar verbonden en loopt in elkaar over. Dat maakt dat de maatschappelijke problemen waar we voor staan zo complex zijn. Je hebt dan ook iedereen nodig om problemen op te lossen. ‘Vanuit die gedachte onderzocht masterstudent Industrial Design aan TU/e Niek van den Berk hoe design thinking kan helpen zoönoserisico’s beter af te wegen in de transitie van de landbouw.
Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s. Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?
Bijna vijf jaar ervaring in de ondersteuning van ruim 750 agrarische ondernemers bij het maken van een keuze over hun (nieuwe) toekomst. De aanpak van VABIMPULS is uniek: startend bij de leefwereld van eigenaren, breed kijkend naar de (on)mogelijkheden van een locatie en ondersteund door onafhankelijke deskundigen.