Datum

Maandag 5 juni 2023

tijd

17.30 / 18.45 uur

Locatie

Kantoor BrabantAdvies Eerste verdieping nieuwbouwvleugel provinciehuis

BrabantAdvies nodigt (nieuwe) statenleden uit voor een meet up Bestuurskracht in Brabant. We gaan met u in gesprek over de analyse en aanbevelingen uit ons advies ‘Visie, lef en partnerschap in tijden van grote opgaven’ én over uw rol om mee invulling te geven aan Bestuurskracht in Brabant.

Bestuurskracht in Brabant onder druk

Pieter van Geel, voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving: “De verwachtingen bij de burgers zijn enorm. Steeds meer kijken zij naar de overheid als er problemen opgelost moeten worden. Alles wordt crisis genoemd en de overheid mag het oplossen. Tegelijkertijd is het voor bestuurders steeds moeilijker concrete resultaten te bereiken. Veel factoren spelen daarbij een rol, van mondige burgers tot versplintering van de politiek, van internationalisering tot capaciteitsproblemen. Alles bij elkaar hebben we het over een serieus probleem waar we ons zorgen om moeten maken. Als we dat niet goed tackelen, raakt dat de democratie en het functioneren van de overheid.”

Met ons recente advies ‘Visie, lef en partnerschap in tijden van grote opgaven’ hebben we, vanuit het Brabantse veld, het bestuur in Brabant een slijpsteen aangereikt voor toekomstbestendig besturen. We signaleren daarin dat ‘de basis’ voor besturen in Brabant onder druk staat. Enerzijds zijn ingrijpende veranderingen nodig, zeker in de leefomgeving. Anderzijds is de capaciteit daartoe, zeker bij gemeenten, onvoldoende robuust en is, ook in Brabant, de legitimiteit voor verandering kwetsbaar. Bovendien verandert besturen door nieuwe regionale verbanden, andere verhoudingen tussen overheden onderling én met de samenleving en door toenemende juridisering.

Steeds weer komt de behoefte van visie, lef en partnerschap naar voren. Een gedeelde visie op hoe hét Brabant eruit komt te zien, lef om knopen door te hakken en partnerschap als basishouding: dat zijn fundamenten om stappen te zetten in de uitvoering. Want dan komen we bij de kern: ‘the proof in the pudding is in the eating’. Juist in de uitvoering wordt beleid voelbaar en tastbaar en kan vertrouwen worden opgebouwd. Of, bij gebrek eraan, worden afgebroken.

Meet up relevant voor statenleden

De vraag is daarbij ook hoe statenleden, in deze complexe en veranderende omgeving hun rol invullen. Wat betekenen de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen van Provinciale Staten als de provincie zich meer als partner gaat opstellen, wanneer processen complex zijn en wanneer doelen en te behalen resultaten de uitkomst zijn van co-creatie met andere benodigde partners, inclusief Brabantse inwoners? Hoe kunt u mee richting geven aan de vraagstukken waar Brabant voor staat?

Graag gaan wij met u in gesprek over onze analyse en aanbevelingen én over uw rol als statenlid om mee invulling te geven aan Bestuurskracht in Brabant. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen en interactie. Pieter van Geel leidt de dialoog. 

Deelname

We verwelkomen u graag in ons kantoor, op de eerste verdieping in de nieuwbouwvleugel van het provinciehuis. Er staat een broodje en warm hapje klaar, zodat u met energie de sessie kunt starten. Om voedselverspilling te voorkomen, horen we graag of we op uw komst mogen rekenen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@brabantadvies.com.