Een vernieuwende kijk op de regionale concurrentiekracht van Brabant, die rekening houdt met de mate waarin de economie duurzaam, innovatief en sociaal inclusief is. Want, wie de belangen van duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie verwaarloost, verspeelt concurrentiekracht en stelt het goede leven in Brabant in de waagschaal.

Om die reden ontwikkelden BrabantAdvies, BrabantKennis, Telos en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de afgelopen maanden de Barometer Brabantse Concurrentiekracht. Woensdag 13 maart is de Barometer aangeboden aan vertegenwoordigers van de Provinciale Statenfracties tijdens het Brabants economisch verkiezingsdebat van VNO-NCW.

Nieuwe dynamiek

De wereld buiten Brabant dringt door in onze economische afwegingen en kansen. Digitalisering, nieuwe geopolitieke verhoudingen en klimaatverandering zorgen voor nieuwe dynamiek. De economische winnaars van vandaag kunnen morgen verliezers zijn. Het is echter niet alleen deze nieuwe wereld(wan)orde, maar ook de grote opgaven waar Brabant zelf voor staat, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid en solidariteit, die de economie van onze regio op de proef stellen. Wat betekent dat voor onze concurrentiepositie en de mate waarin we in staat zijn om die positie duurzaam te versterken?

Het ontbreekt in Brabant aan een samenhangend, systematisch en dynamisch inzicht in de relevante feiten. De barometer voorziet in deze leemte. Hij bestaat uit een sociale, economische en omgevingscirkel die in elkaar grijpen en die tezamen de Brabantse concurrentiekracht omvatten. De Barometer geeft inzicht in de prestaties van Brabant op een aantal indicatoren binnen iedere cirkel. De Barometer is een eerste versie, een prototype, en kan dienen als opmaat voor Provinciale Staten om de Brabantse concurrentiekracht indien gewenst systematisch te gaan monitoren.

Bekijk de Barometer en bijbehorend e-zine hier: http://bit.ly/eenanderekijk