Brabantse Barometer Concurrentie­kracht gepresenteerd

Een vernieuwende kijk op de regionale concurrentiekracht van Brabant, die rekening houdt met de mate waarin de economie duurzaam, innovatief en sociaal inclusief is. Want, wie de belangen van duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie verwaarloost, verspeelt concurrentiekracht en stelt het goede leven in Brabant in de waagschaal.

Om die reden ontwikkelden BrabantAdvies, BrabantKennis, Telos en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de afgelopen maanden de Barometer Brabantse Concurrentiekracht. Woensdag 13 maart is de Barometer aangeboden aan vertegenwoordigers van de Provinciale Statenfracties tijdens het Brabants economisch verkiezingsdebat van VNO-NCW.

Nieuwe dynamiek

De wereld buiten Brabant dringt door in onze economische afwegingen en kansen. Digitalisering, nieuwe geopolitieke verhoudingen en klimaatverandering zorgen voor nieuwe dynamiek. De economische winnaars van vandaag kunnen morgen verliezers zijn. Het is echter niet alleen deze nieuwe wereld(wan)orde, maar ook de grote opgaven waar Brabant zelf voor staat, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid en solidariteit, die de economie van onze regio op de proef stellen. Wat betekent dat voor onze concurrentiepositie en de mate waarin we in staat zijn om die positie duurzaam te versterken?

Het ontbreekt in Brabant aan een samenhangend, systematisch en dynamisch inzicht in de relevante feiten. De barometer voorziet in deze leemte. Hij bestaat uit een sociale, economische en omgevingscirkel die in elkaar grijpen en die tezamen de Brabantse concurrentiekracht omvatten. De Barometer geeft inzicht in de prestaties van Brabant op een aantal indicatoren binnen iedere cirkel. De Barometer is een eerste versie, een prototype, en kan dienen als opmaat voor Provinciale Staten om de Brabantse concurrentiekracht indien gewenst systematisch te gaan monitoren.

Bekijk de Barometer en bijbehorend e-zine hier: http://bit.ly/eenanderekijk

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.