Brabantse gezondheids­tafel: Naar een gezond voedsel­landschap

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden.

Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 een reeks gezondheidstafels. Steeds weer met een ander thema, op een ander plek in Brabant en met andere mensen. We gaan in gesprek over wonen, (samen)leven, zingeving, natuur, technologie, werk en voeding en de relatie met gezondheid. Met deze gezondheidstafels halen we bouwstenen op voor een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Brabant.

De gezondheidstafel over voeding en gezondheid op 31 augustus 2018 vond plaats in Leende. Het dorp dat op het gebied van hart- en vaatproblemen (o.a. overgewicht en medicatie voor hoge bloeddruk) volgens recent onderzoek slecht scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Opvallend daarbij is dat de inwoners juist wel meer bewegen dan het landelijk gemiddelde. Dus waar kan men gezondheidswinst halen? Juist: door voeding. Het doel van twee artsen werd daarom ‘gezonder door eerlijke voeding’. En zo ontstond het Stichting GezondDorp, dat streeft naar een samenleving waarin men op een vitale manier oud wordt.

Een belangrijke uitkomst van het gesprek was de oproep dat we toe moeten naar een gezond voedsellandschap inclusief een holistische benadering op mensen en hun gezondheid. Het gesprek ging over veel uiteenlopende onderwerpen zoals nieuwe voedselconcepten, de sociale waarde van voeding, eetculturen en het belevingsaspect van voeding, voedselketens en consumentengedrag, de gezondheidskloof en gezondheidsbevordering, de rol van de fysieke en sociale leefomgeving op gezond gedrag en nieuwe business maken met voeding. Dit geeft stof tot nadenken. Niet alleen in relatie tot een integraal gezondheidsbeleid, maar zeker ook in het kader van de omgevingsvisie en de vernieuwing van de landbouwstrategie.

Klik hier voor de publicatie ‘Naar een gezond voedsellandschap’.

Eerdere gezondheidstafels:

Publicatie ‘Zingeving en gezondheid’
Publicatie ‘Het nieuwste ziekenhuis’
Publicatie ‘Technologie en gezondheid’
Publicatie ‘Gezond voor en door het dorp’

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier en Myrtille Verhagen-Timmers

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.