Hoe kan Brabant een spelende regio zijn?

Dat is de vraag waar de raadsleden van de raad van Young Professionals Brabant van BrabantAdvies zich in de afgelopen periode over gebogen hebben. De leden hebben nagedacht over het thema ‘een leven lang spelen’ en hun visie zo goed mogelijk onder woorden gebracht in blogs.

De raad Young Professionals Brabant bestaat uit jonge Brabanders die werken in het sociale domein, de financiële dienstverlening, de Agrofood sector, technologie, infrastructuur en de ondernemerswereld. In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van deze groep enorm belangrijk, want het gaat immers over hun toekomst.

Van een leven lang leren naar een leven lang spelen

Het thema ‘een leven lang spelen’ is een vernieuwende opvatting op de alom bekende leuze ‘een leven lang leren’. Om het onderwerp concreter te maken, gebruiken de Young Professionals Brabant drie kapstokken:

  1. Een leven lang spelen op de werkvloer (employability);
  2. Een leven lang spelen en persoonlijke ontwikkeling (‘entreprenality’);
  3. Een leven lang spelen in netwerken in verbinding met anderen.

Spelend leren op de werkvloer

Volgens Thijs Laan, één van de raadsleden van de Young Professionals Brabant, heeft het woord spelen bij veel mensen een andere betekenis dan het woord leren. ‘Spelen klinkt veel vriendelijker en spannender dan leren. Als je mensen uitnodigt om ergens te komen spelen, krijg je waarschijnlijk meer response dan wanneer je ze vraagt om te komen leren’, meent Laan. ‘Spelen kun je bovendien ook vertalen naar experimenteren of innoveren, maar ook naar plezier beleven. Verder kunnen mensen het spelen ook gebruiken tijdens hun werk, om samen met collega’s tot creatieve oplossingen te komen. De vertaling van spelen waar wij als Young Professionals de meeste potentie in zien, is het spelend leren op de werkvloer. Dat leidt tot een manier van leren die ervoor zorgt dat mensen zich de leerstof snel eigen maken. Leren wordt daardoor niet alleen leuker, maar mensen worden ook gestimuleerd om creatief te denken en tot oplossingen te komen. Want wijsheid leer je niet van anderen, maar ligt verborgen in onze eigen ervaring. Het is de kunst het te ontdekken.’

Van kennis naar 21st century skills

Bij ‘een leven lang spelen’ gaat het dus over ontwikkeling van mensen. Voor ontwikkeling blijft kennis een belangrijk element. Maar iedereen kan kennis opdoen door zich in te spannen. Kennis kan echter ook verdampen of gedateerd raken. Inzetten op het beheersen en aanleren van vaardigheden is daarom een must in tijden waarin fundamentele verschuivingen plaatsvinden in de maatschappij. ‘Vaardigheden verkrijgen door te ervaren en simpelweg te doen, zorgen juist voor die extra verrijking in je leven – zowel privé als zakelijk. Gelukkig zijn er ook steeds meer bedrijven die inzien hoe belangrijk het is om in te zetten op intrinsieke motivatie in plaats van extrinsieke beloning. Wanneer je weet wat mensen in beweging brengt, heb je hier als organisatie ontzettend veel baat bij. Het gaat steeds minder om kennis en diploma’s en steeds meer om 21st century skills. Kun je bijblijven met de dynamische maatschappij waarin we leven en alle veranderingen waarmee we elke dag te maken hebben?’, aldus Young Professional Ronan Mohammed.

Leren door vallen en opstaan

Anders dan leren heeft spelen ook betrekking op dingen onderzoeken en vertrouwen hebben in elkaar, stelt Young Professional Nena van den Oever. Zij werkt in het dagelijks leven als datamanager, maar heeft daarnaast ook een studie bestuurskunde afgerond. ‘Ik vind het leuk om in te zoomen op de maatschappij en na te denken over de wijze waarop de (maatschappelijke) loopbaan van de meeste medewerkers van bedrijven in Brabant momenteel verloopt. Mensen in Brabant zouden van hun werkgevers in het kader van ‘een leven lang leren’ de gelegenheid moeten krijgen om op speelse wijze zelf zaken te gaan onderzoeken en ondervinden. Zo verleg je grenzen en focus je op het einddoel. Natuurlijk gebeurt dat met vallen en opstaan, maar dat hoort ook bij het proces. Trek samen op, heb vertrouwen in jezelf en elkaar en overtuig elkaar. Zo kom je samen verder. Het zou geweldig zijn als werkgevers hun medewerkers de vrijheid geven om meer te spelen, zodat zij op allerlei manieren kunnen leren van elkaar.’ Dit laat zien dat ‘een leven lang spelen’ een werkethos symboliseert waarbij mensen een drive hebben om met plezier te werken en te leren. Want werken zonder jezelf te ontwikkelen geeft voor velen geen voldoening.

Voor meer informatie: Myrtille Verhagen, beleidsadviseur BrabantAdvies

Auteur: Gerben van den Broek, RegioinBedrijf.nl

Voor het online platform RegioinBedrijf, waar alle relevante informatie en ontwikkelingen over regionale ondernemers, functies van instanties en mogelijkheden van de onderwijsinstelling actueel in beeld worden gebracht, schreef Gerben van Broek in opdracht van BrabantAdvies bovenstaand artikel.