BLOGREEKS brabant STERKER UIT DE CORONACRISIS

brigitte drees

CEO Pivot Park Oss

er is meer nodig dan medicijnen

The future is bright op Pivot Park. We bestaan volgend jaar tien jaar en we groeien harder dan in 2016 verwacht werd. Dat is niet veranderd door de coronapandemie. Ieder bedrijf hier op de campus en ook onze buren MSD, Aspen en Organon hebben met de bestaande middelen bijgedragen aan het bestrijden van de pandemie. We hebben gezien hoe belangrijk gezondheid is. Om daar wat aan te doen is bewustzijn nodig en beleid gericht op gezonde leefstijl, milieu en het terugdringen van stikstof en fijnstof dat leidt tot continue ontsteking van de longen. Laat ieder doen waar hij of zij invloed op heeft.

 Hier op het Pivot Park zijn we bezig met geneesmiddelenontwikkeling. Het werk dat de chemici en biologen doen is belangrijk. Zonder dat er wereldwijd vaccins ontwikkeld waren, zaten we nu nog in de lockdown. Alleen is het zeer betrekkelijk wat je met geneesmiddelen kunt doen. We hebben nog een lange weg te gaan: voor 95% van de vaak zeldzame aandoeningen waar mensen last van kunnen hebben, zijn nog helemaal geen middelen. Terwijl wij hard werken aan het oplossen van aandoeningen is het ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. Dat begint met het bewustzijn waar ieder zelf invloed op heeft. De Provincie heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en het gebruik van de ruimte. Via die weg kan zij zich richten op gezondheid met daarbinnen aandacht voor de tweedeling in de samenleving én de luchtkwaliteit. Dat de Provincie zich daarbij moet verhouden tot de lokale gemeenten en tot de landelijke overheid is evident. Maar samen met verbonden partijen is er veel te bereiken.

Drie vliegen

Laten we samen zorgen dat de volgende generaties gezond opgroeien. Bijvoorbeeld door kinderen op school te laten beginnen met een uur sporten. En geef onderwijs over gezonde voeding. We weten dat laagopgeleide mensen minder gezond zijn en minder oud worden. Dat heeft te maken met een gebrek aan kennis, waarschijnlijk ook met onvoldoende inkomen. Naast voeding, beweging en inkomen, is het verbeteren van de luchtkwaliteit minstens even belangrijk. Voor Brabant betekent dat, dat er iets gedaan moet worden aan de veestapel. Als Nederland wat minder vlees gaat exporteren en als iedereen iets minder vlees gaat eten, kan de veestapel verkleind worden. De ruimte die daardoor vrijkomt, kan omgezet worden naar ruimte voor die duurzaam gebouwde woningen, waar mensen al jaren op wachten. De verdiencapaciteit die verloren zou gaan, kunnen we teruggeven aan het land, bijvoorbeeld door te investeren in de geneesmiddelensector, die over het algemeen zeer duurzaam werkt. Zo sla je minstens drie vliegen in één klap.

Kansen

Investeren in de geneesmiddelensector biedt kansen voor Nederland en voor deze regio. Pivot Park brengt alles bij elkaar wat nodig is voor het sneller ontwikkelen van medicijnen voor aandoeningen waar nu nog geen geneesmiddel voor beschikbaar is. Daar heb je een lange adem, veel kennis en nieuwe technieken voor nodig. Het is ook absoluut belangrijk dat er nu al wordt nagedacht over een volgende pandemie, die er zeker gaat komen. En laten we ook de antibiotica-resistentie niet vergeten. Het is een kwestie van wachten tot het fout gaat en er mensen gaan overlijden aan een simpele urineweginfectie. We strijden al jaren voor budgetten voor die markt, waarin bijna geen geld wordt geïnvesteerd.

Reshoring

Bij alle nieuwe ontwikkelingen zullen we goed moeten kijken naar de productie- en leveringsketen. Vorig jaar werd duidelijk waarom. Als India of China stoppen met leveren, hebben wij niet eens meer insuline, of andere simpele middelen die voorkomen dat er veel mensen overlijden. We denken dus na over reshoring. We zullen in de toekomst moeten zorgen dat we met name de geneesmiddelen die nieuw ontwikkeld worden, ook in Europa kunnen maken. Dat hoeft niet per se in Nederland te zijn, al zijn wij er best goed in. Dat mag in Europees verband. En laten we in elk geval zorgen dat we hier de innovatieve dingen blijven doen.

Corona en Pivot

Corona heeft veel in beweging gebracht. Uiteraard hebben we op ons park vroegtijdig alle mogelijke maatregelen genomen, waardoor we uiteindelijk ook relatief weinig besmettingen hadden. We hadden een teststraat waar ondernemers uit de regio gebruik van konden maken. De bedrijven hier waren niet direct betrokken bij de ontwikkeling van vaccins, ze hebben wel bijgedragen. Zo heeft ons screeningscentre bestaande geneesmiddelen gescreend op mogelijke werking bij Covid19. Er zijn mensen aan de slag gegaan met de sequencing van het coronavirus om de evolutie ervan in kaart te brengen. Verder is er een precisieapparaat ontwikkeld dat door Pfizer wordt gebruikt om hun product mee af te vullen. Voor deze of een volgende pandemie hebben we nu een faciliteit beschikbaar waar vaccins kunnen worden afgevuld. Verder blijven we natuurlijk bezig met het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen.

Uit het jasje

Pivot Park in Oss biedt sinds de start in 2012 onderdak aan tal van bedrijven en kennisinstellingen. Inmiddels is er geen laboratorium of kantoor meer beschikbaar en doen we er alles aan om ruimte te creëren, zodat de bedrijven die hier zitten kunnen doorgroeien en startende bedrijven of bedrijven uit het buitenland hier kunnen landen. Deze zomer starten we met nieuwbouw, we verwerven grond buiten de poort, we werken samen met onze buren om de beschikbare ruimte optimaal in te zetten en met de gemeente bekijken we de mogelijkheden voor herontwikkeling . De snelle ontwikkelingen maken ook scholing op alle niveaus extra belangrijk. Sinds kort hebben we hier een lectoraat samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en we starten met de HAN en Avans Hogeschool een minor. Dit jaar hebben we voor het eerst een Summerschool in samenwerking met de Radboud University en de HAN met bijdragen vanuit de TU Eindhoven. We zien dat cross-functionele verbindingen ontstaan tussen techniek en medische wetenschap en die zijn veelbelovend. Met wetenschappers en docenten die een aanstelling hebben op de Radboud UMC  én op de TU/e. We gaan ervan uit dat dat op termijn startups oplevert die werken op het grensvlak van nanotechnologie en immuun-oncologie. En die zich hopelijk hier op Pivot Park vestigen. Pivot Park biedt het ecosysteem en het klimaat voor hun ondernemerschap en om hun uitvindingen daadwerkelijk naar de markt te brengen. Dat alles is goed voor de werkgelegenheid. Er liggen in Brabant veel kansen. De enorme ellende van corona heeft ons de sense of urgency opgeleverd die nodig is om nu echt veranderingen door te voeren.

Brigitte Drees is directeur van het Pivot Park, de life sciences bedrijvencampus in Oss.   

ArbeidsmarkInZicht.nl en BrabantAdvies halen de blik op van buiten. Elf experts – uit Brabant en breder – geven hun visie op de ontwikkelingen in coronatijd en bijbehorende herstelaanpak.

Wekelijks publiceren we de blogs op onze site en op ArbeidsmarktInZicht.nl,  vooruitlopend op het advies ‘Impactvol investeren’.