Strategisch adviseren in de Brabantse Health Deal

Gezondheid en welzijn een stevige plek geven bij het maken en…

Advies 'Project N279 Veghel-Asten'

Maak kansen Smart Mobility duidelijk bij N279 Veghel-Asten. Dat…

Startdocument Omgevingsvisie, reflecties van BrabantAdvies

Breng een stip op de horizon aan. Dit in de volle breedte van…

Windenergie A16-zone

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving vraagt in zijn advies…

Advies 'Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij'

Op 8 november hebben Gedeputeerde Staten het advies 'Brabantse…

'Beter eten, beter leven. Dat smaakt naar meer'

In 2012 zagen de Provinciale Raad Gezondheid en de ZLTO (Zuidelijke…

Advies 'Gezonde stad'

In het voorjaar van 2016 schreef stagiaire Mares Voet van de…

Publicatie 'Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid'

Medio juni is door SER Brabant advies uitgebracht over het 'Meerjarenkader…

Woonzorgconcepten in het buitengebied

Op 14 juni jl. overhandigde SER-voorzitter Elphi Nelissen namens…

Publicatie 'Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders'

In Brabant wordt hard gewerkt aan het vluchtelingenvraagstuk.…