Provincie gaat aan de slag met advies ondersteunende maatregelen

De Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen…

Borg Landschap in omgevingsbeleid

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) bepleit samen…

Werklocaties 'toekomstproof': scherpere voorwaarden nodig

Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant…
Een wereldse blik op de toekomst, Young Profs Brabant

Themabijeenkomst Verstedelijking - een wereldse blik op de toekomst van Brabant - 21 oktober 2019

Wereldse blik op de toekomst van Brabant De raad Young Professionals…

Tempo en inzet nodig bij Brabantse Omgevingsverordening

De provincie is gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsverordening.…

Advies Inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek…

Adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Worden de juiste maatregelen ingezet ter ondersteuning van de…

Meanderende Maas, briefadvies

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek…

Advies over verbeterplannen N279 Veghel-Asten

Provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan voor…

Waardering voor samenwerking Windenergie A16

BrabantAdvies spreekt in haar advies over het ontwerp PIP Windenergie…