Column Ivka Orbon

Met de landelijke verkiezingen nog vers in het geheugen, zijn de provinciale verkiezingen van maart dit jaar alweer naar de achtergrond verdwenen. Toch is het pas enkele maanden geleden dat het Bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant’ het licht zag. Een akkoord waarin een nieuw college ambities uitsprak ten aanzien van de maatschappelijke uitdagingen waar Brabant voor staat. Die ze samen met Europa, het Rijk, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke partners en bedrijfsleven wil oppakken.

Een eigen Brabantse visie op de uitdagingen van vandaag en morgen zal de komende periode heel hard nodig zijn, zeker nu Den Haag toch in enigszins troebele wateren is beland. Het is belangrijk om te laten zien dat we in Brabant oplossingen hebben. Oplossingen die de complexe transities waar Brabant in zit verder brengen. Want, zoals Kim Putters het tijdens zijn werkbezoek aan SER Brabant verwoordde: ‘Ik zit vaak nog in het Haagse in negatieve debatten over het bedrijfsleven. En hier hoor ik de kracht en de kansen. Kijk naar buiten, kijk naar wat er in de regio gebeurt. Laten we dat sentiment naar Den Haag trekken’. Het Brabants ruimtelijk voorstel is zo’n kans. Die opdracht ligt er misschien vanuit het Rijk, maar we doen het voor de inwoners van Brabant, zo stelden we in ons advies voor het Brabants ruimtelijk voorstel.

Een vertrouwenscrisis in de overheid los je niet op door de rem te zetten op broodnodige ontwikkelingen. Een simpele oproep om ‘door te pakken’ werkt evenmin. Bestuurders moeten wel marges verkennen, voorbij de grenzen van hun eigen domein en het hier en nu willen kijken en verder durven gaan, ook al zijn er belangen of uitzonderingen die de oplossingen van morgen in de weg zitten. De provincie is geloofwaardig als ze nu stappen zet in de gewenste koers, keuzes goed uitlegt en gemeenten stimuleert en helpt om dat met nieuwe plannen ook te doen. En te laten zien dat we in Brabant dingen in de praktijk ‘van onderop’ ook echt geregeld krijgen. We hebben de voorbeelden in Brabant al in huis: denk aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant of aan VABIMPULS die aanpakken ontwikkelen om initiatiefnemers in Brabant daadwerkelijk verder te helpen, in lijn met wat we als samenleving willen bereiken.

In deze spannende, maar ook kritische tijden mag Brabant ook trots zijn op een organisatie als BrabantAdvies. Zoals onze scheidend voorzitter en één van de founding fathers van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving Pieter van Geel het benoemde: ‘Bestuurders staan vaak voor adhoc vraagstukken, terwijl wij er per definitie zitten voor de lange termijn, die spanning zit erin. Bestuurders moeten BrabantAdvies zien voor het licht, het perspectief, niet voor de steun van de lantaarnpaal.’

Inmiddels hebben we niet alleen afscheid genomen van Pieter van Geel, maar zwaaien we ook Elphi Nelissen uit na 8 jaar SER Brabant voorzitterschap. Met veel dank voor alle tijd en wijsheid die ze hebben bijgedragen. In 2024 maken we met volle motivatie én frisse energie een nieuwe start. Om het nieuwe Brabants bestuur scherp te houden en handreikingen te bieden om te kiezen voor morgen én de geloofwaardige stappen vandaag te zetten.

Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies

iorbon@brabantadvies.com

Deze column is geschreven als inleiding op onze nieuwsbrief december 2023.