Column Ivka Orbon

Met de titel ‘Beweging vanuit vertrouwen’ hebben we recent ons advies uitgebracht waarin we lessen trekken uit ruim vijf jaar VABIMPULS. Met inmiddels 800 verstrekte vouchers zijn stoppende en gestopte boeren begeleid om stappen te kunnen zetten richting een toekomst die past bij de eigenaar en in het gebied. Als we één ding uit het advies willen meegeven richting het nieuwe provinciebestuur, is het om de beweging in het buitengebied verder te brengen en de quick wins te honoreren.

Met alle aandacht die er op dit moment voor het buitengebied is, moeten we ook constateren dat de beweging stokt. Het vertrouwen bij boeren én overheid is tot een minimum gedaald.  Gemeenten zwoegen om het inmiddels onderbemenste RO-domein op peil te houden en we lijken in een kramp beland nu Den Haag voorlopig de oplossingen niet zal aanreiken. Het is dus zaak om in Brabant de draad zelf stevig op te pakken. De beëindigingsregelingen zijn hierin zonder meer relevant. Maar de provincie en gemeenten kunnen elkaar helpen in de besluiten over de quick wins die nu al op de plank van de gemeenten liggen. Laten zien wat er wél kan, biedt perspectief en geeft het broodnodige vertrouwen aan mensen die in onzekerheid zitten en verder willen.

De roep om perspectief is ook wat de jongeren ons meegeven. Wat onze Young Professionals betreft, verdient de toekomst in alle besluitvorming een prominente plek. Met de oproep tot een generatietoets vroegen ze hier al eerder aandacht voor, maar ze zullen ook hun neus drukken aan het venster van het nieuwe bestuur. Want de stem van de gevestigde belangen is maar al te vaak doorslaggevend. En toekomstbestendig besturen vraagt juist om blikverruiming en om invulling te geven aan veranderingen, juist met het oog op de toekomst. Daar willen onze Young Professionals graag een handje bij helpen. 

Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies

iorbon@brabantadvies.com

Deze column is geschreven als inleiding op onze nieuwsbrief juli 2023.