‘Couleur regionale’: het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht

Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En waar zit ruimte voor versterking en verduurzaming van de netwerken?

Met het onderzoek Couleur regionale van de Brabantse arbeidsmarktregio’s hebben BrabantAdvies en Het PON & Telos de blik op de regio gericht; een systeemverkenning over hoe regionale partijen met elkaar samenwerken en welke doelen daarbij centraal staan. Om uitspraken te doen over de effectiviteit van de netwerksamenwerking moeten allereerst de randvoorwaarden die nodig zijn om als netwerk doelgericht te kunnen functioneren helder zijn. In dit onderzoek hebben we op basis van netwerktheorie deze randvoorwaarden in beeld gebracht. Op basis van interviews met stakeholders uit de arbeidsmarktregio’s zijn als het ware foto’s van de netwerkstructuren van de vijf arbeidsmarktregio’s gemaakt.

Op basis van het onderzoek concluderen we dat er grote verschillen zijn tussen de regio’s in hun couleur regionale, maar zien we ook overeenkomsten. In alle regio’s wordt met veel energie en betrokkenheid samengewerkt. Tegelijkertijd zien we ruimte voor verdere versterking van de netwerken. Zo is nu niet altijd duidelijk waar het netwerk zich precies voor wil inzetten, of de juiste samenwerkingspartners zijn betrokken en wie wanneer de regierol heeft of zou moeten hebben. We bieden in dit onderzoeksrapport een denkmodel om te zien waar kan worden ingezet op versterking en verduurzaming van de regionale netwerken. Kennis over het reilen en zeilen van de regionale infrastructuur helpt betrokken partijen in de regio’s om de samenwerking te versterken en beter zicht te krijgen op de doelgerichtheid en effectiviteit van het netwerk.

Delen:

Gerelateerde berichten

De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving. Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid. Van ondersteuning aan boeren bij toekomstkeuzes en de omschakeling naar duurzame landbouw, de route naar Brede Welvaart in alle regio’s tot aan het thema gezondheid.