Water en bodem sturend: De Stem van Water. Bepaald geen droge kost!

Datum

Maandag 24 oktober 2022

TIJD

12.00 - 14.00 uur

Locatie

Embassy of Water Designhuis Stadhuisplein 3 Eindhoven

Water is niet uit ons leven weg te denken. Het is de basis van ons natuurlijk systeem, een vitaal element om te overleven en de bron van ons welzijn én onze welvaart. Bij het belang van water staan we nauwelijks stil. We ervaren de aanwezigheid van voldoende water als vanzelfsprekend. Maar het tij lijkt te keren. Lange periodes van droogte en steeds fellere buien maken ons bewust van de kostbare aanwezigheid én de potentiële dreiging ervan.

De alom aanwezigheid van water heeft ons meesters in ruimtelijke ordening gemaakt. We hebben het water weten te beheersen en we hebben het land geordend. Dat geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Brabant. De Brabantse bodem als voormalige natte spons is nu een efficiënte ontwateringsmachine. We plannen woningen op het laagste punt van het land, vertrouwen blindelings op ons technologisch vermogen om peilen aan te passen. En we schuiven de rekening door naar toekomstige generaties.

Ook in de ruimtelijke ordening keert de wal het schip. In de nabije toekomst zal overstromings- en verzakkingsgevaar veel sturender worden: in waar we wél en juist niet meer kunnen bouwen, en hoe we bouwen.

De ‘stem van water’ vormt het kompas voor onze toekomstige maatschappelijke ontwikkeling, maar klinkt ze voldoende door in ruimtelijke planvorming? Strijden we tegen of bewegen we mee met het water? Bepaald geen droge kost!

Op 24 oktober nemen we je mee in de verbeelding op de Dutch Design Week. We verwonderen, confronteren en brengen in beweging. Dat doen we door water een stem te geven op een bijzondere manier. Ontwerpers Rocco Verdult en Chiara Treglia spreken met hun ontwerpen onze verantwoordelijkheid en verbeelding aan. Deze pioniers in de bouw- en waterwereld ontvouwen kansen en voorbeelden om het anders te doen.

Wanneer we diep in onszelf te rade gaan, geven we dan genoeg gehoor aan de stem van het water? Durven we rigoureuze keuzes te maken in het belang van een volhoudbaar natuurlijk systeem? Durven wij de toekomst centraal te stellen en hoe doen we dat dan?

Met Pieter van Geel als gespreksleider en Thomas Jansen als aanjager van het intuïtieve narratief, grijpen we terug op de kaart van Brabant. Kijkend naar Brabant, waar liggen dan de (on)mogelijkheden om anders in te richten volgens het bodem- en watersysteem? Geserveerd met de filosofische en ontwerpbril van Floris Alkemade, spreken we ook hier de verbeelding aan. Als hoofdgast zit aan tafel ecoloog, filosoof en waterspecialist Li An Phoa. Zij vertolkt de Stem van Water en zet ons op scherp. Gedeputeerde van Ruimte en Wonen, Erik Ronnes is één van onze gasten. Aan de hand van de kaart van Brabant onderzoeken we met hem: Waar schuurt en schittert het?

Na afloop van onze sessie kunt u de reis van verbeelding vervolgen. In de Embassy of Water, waar meerdere ontwerpen van designers staan, of in de overige paviljoens en locaties van de Dutch Design Week. U ontvangt van ons een toegangskaart voor de hele week. De Dutch Design week is van 22 tot 30 oktober 2022. Meer info: ddw

"
Water is de oorsprong van ons bestaan.
"
Werken vanuit intuïtie creëert ruimte voor nieuwe oplossingsrichtingen.
"
De huidige insteek van werken is dat we eerst vervuilen en dan pas oplossen.
"
De groene aanpak is geen niche meer, maar mainstream.
"
Politiek zit de oplossing in de weg.
"
Zelden was de politiek zo relevant als komend jaar.
"
Het mooie van water en bodem als onderliggend systeem is dat het apolitiek is.
"
Er is behoefte aan politieke durf.
"
We moeten het water koesteren.
Previous slide
Next slide

SPREKERS

Anouk
van der Poll

Anouk is ontwerper en curator bij de Embassy of Water. Haar van kinds af aan innige band met natuur en water hebben ook haar carrière bepaald. Anouk wil met haar kennis van design laten zien dat het ook anders kan. ‘We moeten het water koesteren’. Ze is de 24ste onze gastvrouw.

Li An
Phoa

Li An Phoa is ecoloog, filosoof en waterexpert. Rivieren weer drinkbaar maken is haar missie. Dit jaar vertegenwoordigt ze de Stem van Water in gesprekken over watervriendelijke woningbouw. ‘Water is de oorsprong van ons bestaan’.

Portret: Henk Ganzeboom

pieter
van geel

Pieter was staatssecretaris Ruimtelijke Ordening en Milieu en gedeputeerde in Brabant. Met zijn ervaring en voorkomen weet hij partijen in Brabant in beweging te brengen en te verbinden.

thomas
jansen

Zijn missie: From haste and waste to a climate conveniant taste. Thomas is landschapsarchitect en opgegroeid in een innovatienest waarbij solidariteit en vertrouwen de basis zijn voor gezamenlijk verlangen. De stuwende kracht om verder te komen.

rocco
verdult

Rocco Verdult ontwerpt de ‘samenkomst van mensen’. Voor de Embassy of Water creëert Rocco een installatie die onze waterimpact verbeeldt en tegelijkertijd uitnodigt om mee te bouwen aan een waterpositieve samenleving.

chiara
treglia

Chiara is designer en oprichter van Tini Studio: ‘a life-centred design agency with a post-growth mission’. In opdracht voor de Embassy of Water maakt zij een ontwerp waarbij ze de stem van water integreert in vergaderen en bestuursvormen.

floris
alkemade

Floris is architect en stedenbouwkundig ontwerper en lid van de Raad voor de Leefomgeving van BrabantAdvies. Hij schreef ‘De toekomst van Nederland: de kunst om van richting te veranderen’. Met zijn filosofische kijk op zaken is Floris een spreker met impact.

erik
ronnes

Erik is gedeputeerde Wonen en Ruimte bij de provincie Noord-Brabant. Thema’s waar hij als Tweede Kamerlid en eerder als wethouder in Boxmeer veel kennis en ervaring mee opgedaan heeft.

Wat u nog meer moet weten:

Locatie: Embassy of Water Designhuis, Stadhuisplein 3 Eindhoven

Tijden: U bent welkom vanaf 11.20 uur. We serveren dan broodjes, de sessie start om 12.00 uur

Route: 

Auto: Vanaf de A2, de A50 en de A67 volgt u richting centrum Eindhoven. Volg de borden naar Parkeergarage Stadskantoor.

Q-park Parkeergarage Stadhuisplein is gesloten! 

Trein: Vanaf het station loopt u in 15 minuten door het autovrije stadscentrum naar het Stadhuisplein. Plan uw treinreis op www.ns.nl/reisinformatie.

Bus: Het busstation ligt aan de noordkant van het NS station. Bus 17 (Genneper Parken) rijdt in 10 minuten naar het Designhuis. Stap uit bij halte Stadhuisplein. Vanaf daar is het een paar minuten lopen. U vindt het Designhuis links naast het stadhuis.

Taxi: Zowel aan de noordkant als aan de zuidkant van het NS station staan taxi’s.

Advisering Leefomgeving

De sessie van verbeelding op 24 oktober is onderdeel van onze advisering voor het beleid van de Leefomgeving. BrabantAdvies wil meehelpen het debat over de ruimtelijke inrichting van Brabant verder te brengen. Daarbij zoomt ze in op het vraagstuk van klimaatverandering, de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant en de rol van bodem en water als randvoorwaarden hiervoor. Bij uitstek een vraagstuk waarvoor we een provinciale rol zien: richtinggevend vanuit uitgangspunten en ontwerpprincipes die gemeentegrensoverstijgend zijn, als randvoorwaarden voor de invulling van wonen en werken, de landbouw en onze voedselvoorziening en de wijze waarop we de energietransitie vormgeven.

Meer informatie over onze eerdere sessie: lees hier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte zijn van al ons nieuws en publicaties?! Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.