Dialoogsessie: De magneetorganisatie: Personeel aantrekken en behouden in Zorg & Onderwijs

Datum

Woensdag 28 september 2022

TIJD

10.00 / 13.00 uur

Locatie

Goossenszaal Transvorm Spoorlaan 171 04 Tilburg

De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend groot. In vrijwel alle sectoren van de economie is sprake van personeelstekorten. Ook in de maatschappelijke sectoren van de economie, zoals zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang. De kwaliteit en toegankelijkheid van deze sectoren is van groot belang voor een goed functionerende maatschappij en ontwikkeling van de brede welvaart (SER, 2022). Om die reden hebben verschillende ministeries gezamenlijk een adviesaanvraag aan SER Nederland geformuleerd. Wat zijn de oorzaken en oplossingen voor de personele krapte in de maatschappelijke sectoren? Voldoet het huidige instrumentarium van de overheid om het werken in deze sectoren aantrekkelijker te maken en biedt een structurele samenwerking van overheid met werkgevers en werknemers een oplossing?

De regionale SER’en gaan met die vraag aan de slag. Daarom organiseert SER-Brabant op 28 september een dialoogsessie voor regionale bestuurders uit zorg en onderwijs. Tijdens de sessie bespreken we de huidige beleidsinzet en oplossingsrichtingen. Met als metafoor de magneetorganisatie: hoe trekken we nieuwe medewerkers aan, maar houden we ze vooral ook vast? We laten de landelijke SER zien welke goede voorbeelden we in Brabant kennen en wat de ervaringen hiermee zijn. Daarnaast leggen we de link met het hogere schaalniveau: Wat zijn regionale aandachtspunten waar de landelijke overheid aandacht voor dient te hebben? We gaan niet alleen op zoek naar good practices, maar gaan ook in op knelpunten op regionaal niveau zoals belemmerende structuren. Een uitwisseling in kleine kring, we zijn benieuwd naar uw ervaringen!

"
De komende twintig jaar zijn er 700.000 zorgmedewerkers extra nodig.
"
Nu werkt een op de zeven werkende Nederlanders in de zorg en in 2040 moeten dat er een op vier zijn.
"
Systeem moet op de schop om het lerarentekort op te vullen.
"
Onderwijsbond: basisscholen komen zeker 9100 leerkrachten tekort.
Previous slide
Next slide

PROGRAMMA

09.30 – 10.00Inloop
10.00 – 10.05Welkom door Nathan de Groot
10.05 – 10.20Aftrap en Walk the line Deel A van de Magneet: Aantrekken van personeel. Hoe maken we optimaal gebruik van de grote variëteit aan potentiële werknemers, van zij-instromer tot migrant? Hoe verbinden we hen aan het juiste initiatief? Door Henri de Groot
10.20 – 10.45In dialoog over het Ik zorg Contactpunt: Wat leert dit initiatief ons? Is het toepasbaar in andere regio’s? Hoe leeft dit in het onderwijs?
10.45 – 11.10In dialoog over Wereldburgers voor de klas: Wat zijn de succesfactoren? Hoe kan dit initiatief landelijk worden uitgerold? Paralellen met de zorg?
11.10 – 11.25Pauze
11.25 – 11.35Aftrap en Walk the line Deel B van de Magneet: Behoud van Personeel. Hoe houden we medewerkers aan boord, gezond en enthousiast? Welke kansen biedt eigenaarschap van de werknemer? Door Marc van der Meer
11.35 – 12.00In dialoog over de Health Innovation School-Implementation. Wat zijn de opbrengsten uit de eerste jaargang? Hoe leidt het initiatief tot implementatie van technologie op de werkvloer? Wat kan het onderwijs hier van leren?
12.00 – 12.20Wrap up. Door Ivka Orbon. Met aansluitend een lunch.
  

Nadere info volgt

SPREKERS

Nathan
de Groot

Nathan staat wekelijks als bevlogen moderator op een online podium. Op 28 september is hij onze gespreksleider. Hij heeft zich ontpopt als een generalist met een passie voor interactie. Prikkelend en scherp waar het moet, luchtig waar het kan.

Marc
van der Meer

Marc is als hoogleraar Onderwijs & Arbeidsmarkt verbonden aan de Tilburg University. Is thuis in thema’s als Leven Lang Ontwikkelen, doorlopende leerlijnen, het mbo en praktijkonderwijs. Overziet complexiteit en vertaalt dat in oplossingsrichtingen. 

Ivka
Orbon

Ivka is directeur van BrabantAdvies. Zij ziet het als de uitdaging voor BrabantAdvies om de complexe vraagstukken en dilemma’s voor Brabant op eigentijdse wijze te adresseren én daaraan strategie te verbinden. 

Henri
de Groot

Henri is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is tevens kroonlid bij de landelijke SER sinds januari 2016. Henri onderstreept het belang van de regio’s voor economie en maatschappij en vormt een belangrijke schakel tussen de landelijke SER en regionale SER’en.

deelname

De dialoogsessies zijn op uitnodiging. Heeft u interesse in de uitkomsten of heeft u vragen over het onderwerp? Neem dan contact op met Alwin Groen (agroen@brabantadvies.com), beleidsadviseur en secretaris van SER Brabant.                         

Routebeschrijving en parkeergelegenheid:  https://transvorm.org/contact

Komt u met de auto? Dan kunt u het beste parkeren in parkeergarage De Knegtel, Gasthuisring 60, Tilburg.