Op 15 november 2023 organiseerde BrabantAdvies een  dynamische dialoogsessie die plaatsvond bij Cosun Protein in Dinteloord. Samen met Kim Putters (voorzitter SER NL), gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Talentontwikkeling en Financien), jongeren, onderwijs en wetenschap, bedrijven, de BOM en REWIN, telers en andere agrarisch ondernemers wisselde SER Brabant intensief uit over missiegedreven innovatiebeleid voor maatschappelijke opgaven, waaronder de eiwittransitie.

Kernpunten die naar voren kwamen:

  • Een voedselstrategie is nodig. Daar hoort een langetermijnvisie bij. Als we het over transities hebben dan rijst de vraag: een transitie naar wat?
  • Transitie betekent ook afbouwen, verminderen, halveren. Daar is beleid voor nodig. Gedeputeerde van Gruijthuijsen: ‘Zorg dus dat je een goede bezemwagen hebt. Niet iedereen uit het peloton kan mee.’
  • Waardering van Waarde: Hoe waarderen we bijvoorbeeld duurzaamheid financieel? Door ’true pricing’, investeringen, subsidies, of ecosysteemdiensten voor boeren.
  • Innovatie en Experimenteerruimte: Innoveren is altijd buiten de gebaande paden treden. Dus beter een ‘biechtloket’ achteraf dan vooraf om toestemming vragen.
  • Doe-mentaliteit: Blijf niet te lang binnen het poldermodel hangen en kauw niet alles eindeloos uit.
  • Leefstijlverandering. Zolang de retail duurzame producten duurder maakt, leidt dit niet tot leefstijlverandering. Stuur daarom op eisen voor retail.

Gastspreker Rudy Rabbinge, met een indrukwekkende achtergrond als bestuurder en adviseur en in milieu- en landbouwkunde, gaf een spoedcollege over de eiwittransitie. Rabbinge benadrukte dat er een tweede groene revolutie mogelijk is, en dat die (juist) voor agrarische ondernemers kansen biedt. Een revolutie in ‘waarde per hectare’, waarin zelfs uit reststromen bijvoorbeeld hoogwaardige stoffen kunnen worden gehaald.

Kim Putters wees daarbij de positieve rol van het bedrijfsleven, die zeker in deze tijd toch te vaak onderbelicht blijft in de nationale politiek. ‘We kunnen het niet zonder het bedrijfsleven. Ik zit vaak nog in het Haagse in negatieve debatten over het bedrijfsleven. Er wordt continu gesproken over wat bedrijven veroorzaken in onze samenleving in negatieve zin. En hier hoor ik de kracht en de kansen. Hier is het bedrijfsleven in the lead. Kijk naar buiten, kijk naar wat er in de regio gebeurt. Laten we dat sentiment naar Den Haag trekken’.

BrabantAdvies werkt op dit moment aan een Innovatieadvies. De opbrengsten uit de dialoogsessie zullen hierin worden meegenomen. 

Meer informatie over SER Brabant of over het Innovatieadvies? Neem contact op met Karin van Steensel.