Een gezond Brabant voor iedereen

‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving.

Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.

“Een gezond Brabant voor iedereen”: met die oproep, samengebald in een stevig onderbouwd advies, richtte BrabantAdvies zich begin 2021 tot de provincie. Om de in het advies beschreven koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant kracht bij te zetten ging BrabantAdvies er op 29 maart met een groep van zo’n negentig Brabantse bestuurders en professionals over in gesprek. Tijdens de meet up stonden twee thema’s uit het advies centraal: een verbeterfilosofie voorbij de milieunormen, en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. De sessie liet onder meer zien dat sociaal-economische omstandigheden een grotere bepaler van iemands gezondheid zijn dan ons systeem nu lijkt te erkennen. En dat milieunormen wel degelijk een functie hebben, maar dat daar ook een schaduwkant aan zit.

De prikkelende stellingnames van zowel Albert Jan Kruiter als Pieter van Geel zorgden voor mooie reflecties, gedachten, en een gedeeld gevoel van urgentie. Aanwezigen deelden bovenal veel ideeën en inzichten met elkaar. In kleinere setting werd aanwezigen nog gevraagd na te denken over keuzes die een overheid heeft bij onbewezen gezondheidsschade en over welke ingrediënten nodig zijn om tot een meer regionale Brabantse gezondheidsaanpak te komen. Tijdens de meet up sprak o.a. ook gedeputeerde Elies Lemkes. Zij onderstreepte in haar afsluitende woorden de faciliterende en inspirerende rol van de provincie.

De output van de meet up is niet alleen een belangrijke opbrengst voor de provincie in aanloop naar het nieuwe beleidskader gezondheid. Ook de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies buigt zich over de ‘next step’.

Meer weten over het thema gezondheid of wilt u een concreet beroep doen op onze expertise en kennis? Neem dan contact op met Myrtille Verhagen.

Klik hier voor het journalistieke verslag van de meet up.

 

 

Delen:

Gerelateerde berichten

Wat draagt een instrument als VABIMPULS eraan bij om toekomstplannen van agrarisch ondernemers die gestopt zijn of willen stoppen daadwerkelijk te realiseren. Met die vraag startte Jelle Scheepers zijn afstudeeropdracht bij VABIMPULS, dat bij BrabantAdvies is ondergebracht. Onlangs presenteerde Jelle zijn belangrijkste onderzoekresultaten.
‘We leven in een transformatiemaatschappij. Alles is met elkaar verbonden en loopt in elkaar over. Dat maakt dat de maatschappelijke problemen waar we voor staan zo complex zijn. Je hebt dan ook iedereen nodig om problemen op te lossen. ‘Vanuit die gedachte onderzocht masterstudent Industrial Design aan TU/e Niek van den Berk hoe design thinking kan helpen zoönoserisico’s beter af te wegen in de transitie van de landbouw.
Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s. Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?
‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.