Op 24 juni 2021 krijgen de Young Professionals Brabant een nieuwe voorzitter. Na een jaar als raadslid de Young Professionals Brabant te hebben versterkt, pakt Marius Zuurbier nu graag de voorzittershamer van Rob Tips over. Marius typeert zichzelf als iemand die graag grenzen verlegt. Iemand die lef heeft, out of the box durft te denken en die mensen verbindt. De nieuwe rol als voorzitter zit hem dan ook als gegoten.

Verbinder die graag grenzen wil verleggen

‘Als voorzitter van de Young Professionals Brabant (YPB) zet ik me ervoor in dat we binnen de YPB elkaars kennis en kunde nog beter weten te vinden. En dat we met een frisse en vernieuwende blik mooie bouwstenen en een concrete bijdrage kunnen leveren aan de adviezen en inzichten van BrabantAdvies. Het contact met de andere drie raden moeten we verstevigen. Als voorzitter zie ik het ook als mijn taak om de vier raden van BrabantAdvies dichter bij elkaar te brengen en kennis, connecties en ideeën uit te wisselen. Alleen zo kunnen we als BrabantAdvies integrale en verdiepende perspectieven neerzetten. Op dit moment zetten we hier al mooie stappen in.’

Geluid van jongeren

‘Met alle ontwikkelingen die op ons afkomen, is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. Corona laat zien dat juist ook jongeren zijn geraakt. Daarom is het cruciaal om jongeren een stem te geven. De komende tijd richten wij onze pijlen op een directere verbinding met onze doelgroep, jongeren in Brabant. Door het aanboren en versterken van relaties met hogere scholen en universiteiten en het actief op zoek gaan naar het geluid van jongeren, ook in deze digitale wereld, kunnen wij onze doelgroep nog beter vertegenwoordigen.‘

Sterke profilering

‘Natuurlijk is het belangrijk dat onze inzichten en adviezen op de juiste plekken landen. Dat we de resultaten bereiken die we beogen. We zetten daarom in op het verstevigen van onze contacten met de provincie, de gemeentes en met bedrijven in Brabant. Als het nodig is steken we als raad onze vinger op om aandacht te vragen voor urgente thema’s die jongeren in Brabant raken. Ook denken we na over onze profilering als raad. Samen zetten we onze raad nog beter op de kaart en kijken we met een vernieuwende blik naar de toekomst van Brabant.’

Buitenboordmotor

De YBP maken deel uit van BrabantAdvies. De buitenboordmotor die de koers van Brabant bijstelt. Als onafhankelijk provinciaal adviesbureau kijkt BrabantAdvies met vier verschillende brillen naar Brabants belangrijkste vraagstukken. Vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen bieden inzichten die uit de haarvaten van de Brabantse samenleving komen. Ons advieswerk wordt gevoed door de oorspronkelijke ideeën, tegendraadse meningen, kritische en vernieuwende opvattingen van de Young Professionals Brabant.