Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren

Brabantse jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. In de grote vraagstukken van deze tijd, van klimaat- en energiecrisis tot woningnood, ongelijke kansen en de torenhoge inflatie zien jongeren forse barsten in de fundamenten waarop ze een goede toekomst kunnen bouwen.

De Young Professionals Brabant (YPB) zetten daarom de urgentie van het jongerenperspectief stevig neer. Het belang van de jongeren (0 – 35 jaar) in beleid moet hoger op de agenda. Dit kan niet zonder de stem van jongeren. Jongeren zien dat dingen anders kunnen én moeten voor een gezonde toekomst van Brabant. En ze zien zichzelf als belangrijk onderdeel van de oplossing. De YPB pleiten daarom ook voor het actiever betrekken van jongeren bij het maken van keuzes. Laat ze meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan.

Dit jaar gingen de YPB op zoek naar manieren om de urgentie door te laten klinken bij bestuurlijk Brabant. Ze gingen in gesprek met andere jongerenorganisaties om de heikele thema’s voor de toekomst van jongeren te adresseren en manieren te vinden om de stem van jongeren echt te laten doorklinken in beleid. Dit resulteerde in de overhandiging van het Manifest ‘Geef ruimte aan jongeren’ op de Tweede Brabantse Jongerentop en de overhandiging van de ‘Stoel van de Toekomst’ aan Provinciale Staten.

Oproep aan bestuurlijk Brabant

In het Manifest spreken de YPB Brabantse beleidsmakers, bestuurders en politici aan: ‘Zorg dat de huidige en toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst hebben. Of je nu bestuurder, ambtenaar of beleidsmedewerker bent, draag bij aan een goed fundament voor jongeren om keuzes te kúnnen maken, ruimte te krijgen en bestaanszekerheid te ervaren. Dit is het moment om de inbreng van jongeren meer dan ooit serieus te nemen en daar naar te handelen.’ In het Manifest geven de YPB aan hoe de stem van jongeren écht geborgd kan worden in beleid.

Download hier het manifest:

Lees hier het persbericht:

Tijdens de tweede Brabantse Jongerentop van de provincie Noord-Brabant op 8 november jl.
overhandigde Marius Zuurbier, de voorzitter van de YPB, het Manifest officieel aan
gedeputeerde Stijn Smeulders (Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed) van de
provincie Noord-Brabant.

Tessa Gabriëls vertaalde op creatieve, kunstzinnige wijze de boodschappen van het Manifest naar de spoken word ‘In het Brabantse Zand’ die zij tijdens de Jongerentop opdroeg.

Spoken Word voordracht:

Geschreven versie:

Pleidooi voor ruimte. Welk geluid laten jongeren horen?

In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jongeren onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. Op een viertal thema’s hebben de YPB daarom bij jongeren en jongerenorganisaties input en oplossingen opgehaald voor de heikele vraagstukken van vandaag. Deze thema’s zijn het afgelopen jaar uitgewerkt in o.a. vlogs, opinieartikelen en een podcast. De inzichten uit deze verkenningen dienden als bouwstenen voor het Manifest. Maar iedere bouwsteen afzonderlijk is ook het lezen, luisteren of kijken meer dan waard. Het belangrijkste overkoepelend pleidooi uit de vier thema’s is: Geef jongeren ruimte.

Podcast Jong & Wonen

Vlog Jonge boer

Opiniestuk

veelbelovend

Geef jongeren ruimte:

Geef de jonge boer ruimte – letterlijk en figuurlijk – om toekomstgericht en klimaatbewust te
kunnen ondernemen en als volwaardig gesprekspartner aan tafel te zitten om de ‘revolutie’ in het buitengebied, die zich komend decennium voltrekt, in goede banen te leiden. De YPB publiceerden met de BAJK een gezamenlijk opinieartikel dat in het Brabants Dagblad is gepubliceerd. Aanvullend geven ze hun boodschap extra kracht met een gezamenlijke vlog.

Jongeren zien forse barsten in de fundamenten waarop ze een goede toekomst kunnen
bouwen. Kijk naar de woningmarkt. Voor hen is het haast onmogelijk om een goede en betaalbare plek te vinden om te wonen. Wat kunnen we van de provincie Noord-Brabant en andere beleidsmakers verwachten om te bouwen aan een goed fundament , om te zorgen voor betaalbare en fijne plek om te wonen? De YPB bespreken het in een podcast die je hier kunt beluisteren. Daarnaast presenteren de YPB een sociale woonkaart waarop zij goede voorbeelden van Brabantse wooninitiatieven voor jongeren in de spotlight zetten. Ken jij ook
een goed wooninitiatief voor jongeren in Brabant? Vul de woonkaart dan aan!

De trend naar deelmobiliteit is ingezet en komt in rap tempo op ons af. Juist jongeren zijn de
katalysatoren om de transitie naar deelmobiliteit door te zetten. Zij maken al veelvuldig
gebruik van deelmobiliteit en kiezen niet meer voor ‘bezit’. Delen is daar de norm. Maak daar
gebruik van. Een must ook gezien de urgentie van klimaatverandering en de klimaatdoelen
waaraan we ons als land gecommitteerd hebben. Geef daarom ruimte aan jonge forenzen
om klimaatbewuste keuzes te maken. Zorg voor gelijke kansen en maak deelmobiliteit ook
toegankelijk buiten de stad. De YPB publiceerden een opinieartikel dat op 24 november 2022 in het Brabants Dagblad is gepubliceerd.

Nieuw en anders ondernemen is hard nodig voor een duurzame toekomst. Dat vraagt
specifieke ondernemersvaardigheden die beter geborgd moeten zijn tijdens de studie. De
YPB werkten mee aan een online bijeenkomst voor jonge ondernemers. De opgehaalde input
is verwerkt in de verkenning Veelbelovend van het SER Jongerenplatform.

Next step

De YPB blijven het belang benadrukken om het jongerenperspectief mee te nemen bij keuzes die invloed hebben op de toekomst van de jongste generaties. De YPB vervolgen hun missie om het een frisse, vernieuwende blik de adviezen van BrabantAdvies te voeden en de inbreng van jongeren te borgen op de thema’s gezondheid (people), omgeving (planet) en economie (profit).

Wil je meer informatie over dit project of over de Young Professionals Brabant, neem contact op via: