maak werk van de generatietoets

Het nieuwe bestuur zet zich de komende jaren in voor een beter, mooier Brabant voor iedereen. Dat is mooi. De Young Professionals Brabant willen bestuurders in Brabant daarbij helpen. Zij pleiten voor een generatietoets. Een toets die bestuurders en beleidsmakers dwingt om te kijken: is het beleid van vandaag wel eerlijk voor alle generaties?

Brabant staat voor ingrijpende veranderingen die grote impact hebben op de huidige én toekomstige generaties. De politiek kiest al te vaak voor oude oplossingen. Keuzes van nu houden onvoldoende rekening met de impact ervan op verschillende generaties. Zo hebben jongeren het meeste last van de stapeling van huidig beleid en de gevolgen van beleid voor de langere termijn. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar als zij met een studieschuld de flexibele arbeidsmarkt betreden, terwijl ze zoeken naar betaalbare woonruimte en een gezin willen starten.  En wat te denken van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatbeleid op de langere termijn? Of wat als we kijken naar het stikstofbeleid met uitkoopmogelijkheden voor stoppende boeren. Krijgt de jonge boer nog wel de ruimte en middelen die hij of zij nodig heeft om het bedrijf toekomstgericht voor te zetten?  

Daarom pleiten de Young Professionals Brabant voor het invoeren van een generatietoets in Brabant. Om te voorkomen dat stapeling van beleid generaties onevenredig treft en dat allerlei problemen zomaar worden doorgeschoven naar de toekomst. Voorafgaand aan nieuw beleid moet duidelijk zijn wat de impact van het beleid is op jong en oud. 

Generatietoets

De generatietoets is geïntroduceerd door het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) en er wordt inmiddels door de rijksoverheid mee geëxperimenteerd. Het instrument zorgt voor een eerlijke verdeling van kansen tussen generaties en tussen jongeren. Het is bedoeld als instrument waarmee beleidsmakers en volksvertegenwoordigers zicht krijgen op de gevolgen van beleid voor verschillende leeftijdsgroepen. Het dient met nadruk niet als checklist aan het einde van het beleidsvormingsproces. Het gaat om de bewustwording van de effecten van beleid op alle generaties, van babyboomers tot generatie Alpha.

Dit is hét moment om de stem van jongeren – maar ook die van andere en toekomstige generaties – echt te gaan borgen in beleid. De toekomst is van ons allemaal. Geef de effecten van besluiten op generaties een betere plek in besluitvorming.  Zorg ervoor dat de generatietoets een plek krijgt in het bestuursakkoord. Neem als provincie Brabant het voortouw: voer de generatietoets in!  

Meer weten over de Generatietoets of wil je in contact komen met Young Professionals Brabant?  Neem contact op met Eva Buwalda.