‘anti-cyclisch opleiden’

Ik pleit voor anti-cyclisch opleiden. Je ziet bijvoorbeeld dat de bouw als eerste de klappen heeft gekrgen in de crisis. Veel ontslagen zijn gevallen, terwijl die mensen nu weer hard nodig zijn. Laten we een uitzendorganisatie oprichten voor leerlingen die niet vanuit mbo, bol of bbl een baan konden krijgen. Met als doel hen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.