‘begrip tussen aanbod en vraagkant’

We moeten begrip creëren tussen 2 werelden van aanbod en vraag kant. Begrip leren en kennis is nodig om tot consensus te komen. Gevoel van eigenaarschap moet gelijkwaardig gevoeld worden bij beide partijen.