‘kennisuitwisseling docenten en werknemers’

Het is goed als er kennisuitwisseling is tussen docenten en werknemers, want de lerarenopleidingen lopen leeg. Een oplossing hiervoor is het meer uitwisselen van personeel.