Een van de vier pijlers van het nieuwe beleidskader Toekomstbestendig Besturen is een slagvaardigere samenwerking. Aan de Brabantse Keukentafel voert Brabant Ontmoet het gesprek met vertegenwoordigers van provincie (PS en GS) en gemeente (burgemeester en raadslid) over de uitdagingen van samenwerking nu, en hoe dit in de toekomst zou kunnen verbeteren. BrabantAdvies publiceerde in aanloop naar het beleidskader haar advies Visie, Lef en Partnerschap in tijden van grote opgaven. Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies trapt af en schets drie ontwikkelingen die een effectief samenspel tussen Rijk, gemeenten, waterschappen en provincie zeker geen gegeven maken. Daarom moet de basis op orde bij gemeenten, zowel financieel als qua capaciteit. Alleen zo zijn zij toegerust om voor te sorteren op de veranderingen die op Brabant afkomen. Ook de regionale samenwerking kan effectiever. ‘Brabanders weten elkaar goed te vinden, maar het mag echt effectiever en resultaatgerichter’, En ook ‘de uitvoering staat onder druk’, aldus Ivka tijdens haar korte pitch.

Over een effectievere regionale samenwerking voegt ze daaraan toe ‘We hebben verschillende schaalniveaus nodig om vraagstukken te kunnen oplossen. Vanuit de inhoud zoek je het juiste schaalniveau. Spreek daar spelregels over af, waar sta je voor en waar ga je voor. En combineer vraagstukken die op regionale agenda’s moeten worden opgelost. Door dossiers met elkaar te verbinden kun je ook beter de lasten en lusten verdelen.’

Ivka kijkt terug op een waardevolle sessie. ‘Goed dat expliciet gesproken wordt over het HOE in Brabant. Juist ook samen met raadsleden. Want de vraag HOE te besturen en samen te werken in Brabant, valt nogal eens van tafel.’

Bekijk hier de video.