Het wederzijds vertrouwen tussen boer en overheid is zwaar beschadigd. Onduidelijkheid heeft te lang tot stilstand in het buitengebied geleid. Het is cruciaal om op lokaal niveau aan de slag te gaan met ideeën van welwillende boeren, die zijn er genoeg. Zo is van onderaf te bouwen aan vertrouwen. Juist dát is nodig om belangrijke veranderingen in het buitengebied tot stand te brengen, aldus de auteurs van het opiniestuk Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies en Peer Verkuijlen, projectleider van VABIMPULS.

De oproep van auteurs aan de overheid is dan ook: ga aan de slag met de individuele plannen. Maak gebruik van de energie die in het veld volop aanwezig is. Nu belanden nog teveel plannen op de plank bij gemeenten. Daar zou de provincie gemeenten kunnen helpen. Zodat beweging op gang komt, een eerste stap in een keten aan veranderingen. In hun ogen een praktische manier om invulling te geven aan omgevingskwaliteit in het buitengebied en de transitie van de landbouw.

Onlangs publiceerde BrabantAdvies een advies over de toekomst van VABIMPULS. Met de toegenomen druk op de boer, de vastgelopen situatie in het buitengebied, maar ook met het oog op de voorziene leegstand zijn de onderscheidende elementen uit de aanpak van VABIMPULS cruciaal: vanuit vertrouwen helpen de beweging in het buitengebied versnellen.

Lees hier Opiniestuk ‘Luister naar de ideeën van boeren’, Brabants Dagblad 6 juli 2023.