Jong ondernemerschap is populair. Al enkele jaren stijgt het aantal jongeren dat een eigen bedrijf begint, ook in Brabant. Toch is starten met je eigen onderneming een hele stap, waarbij je de nodige belemmeringen op je pad vindt. Tegen welke obstakels lopen jonge ondernemers aan? En wat is er nodig om jongeren te stimuleren tot ondernemerschap? Daarover ging het tijdens een online bijeenkomst voor jonge ondernemers. Georganiseerd door SER Jongerenplatform (SER JP) in samenwerking met de Young Professionals Brabant en Ondernemerslift.+.

 De deelnemers gaven aan vanuit verschillende drijfveren te ondernemen, zoals passie voor het vakgebied, een ondernemende instelling en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Ondanks deze drijfveren ervaren ze belemmeringen om in die behoefte te voorzien. Duidelijk werd dat de huidige inrichting van het onderwijs niet stimulerend werkt voor jonge ondernemers. Zo krijgen jongeren onvoldoende tools mee voor ondernemerschap en door een hoge studiedruk is er geen of onvoldoende tijd om te pionieren. Ook de toenemende sociale onzekerheid op bijvoorbeeld de woningmarkt, maakt de stap naar een eigen onderneming lastig.

De nieuwe verkenning ‘Veelbelovend’ van het SER Jongerenplatform neemt de aanbevelingen van de jonge ondernemers over:

– Leer jongeren al tijdens hun studie ondernemersvaardigheden aan;
– Geef ruimte tijdens opleiding of studie om een onderneming of netwerk op te bouwen. Als onderdeel van het curriculum;
– Investeer in de sociale zekerheid van jongeren.

De verkenning is een vervolg op de verkenning Hoge verwachtingen van het SER Jongerenplatform, waarin werd besproken in hoeverre jongeren voldoende toegerust zijn om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In de verkenning Veelbelovend is extra aandacht besteed aan onder andere de thema’s werken en ondernemen.

Kansen & Belemmeringen van Brabantse jongeren

De Young Professionals Brabant maken zich net zoals het SER Jongerenplatform zorgen over de toekomst van jongeren. Jongeren zijn dé belanghebbenden (en soms de dupe) van beleids- en politieke keuzes op langere termijn. Veel beleidskeuzes hebben juist meer én langer invloed op het leven en de kansen en belemmeringen van jongeren, dan op ouderen. In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. In 2022 willen de YPB in het project ‘Kansen en belemmeringen van Brabantse jongeren’ de urgentie van het jongerenperspectief stevig neerzetten. Het belang van de jongerenstem in beleid en beleidsvorming moet hoger op de agenda.

Klik hier voor de verkenning ‘Veelbelovend’ van SER Jongerenplatform.