Jongerenperspectief op ondernemen

Jong ondernemerschap is populair. Al enkele jaren stijgt het aantal jongeren dat een eigen bedrijf begint, ook in Brabant. Toch is starten met je eigen onderneming een hele stap, waarbij je de nodige belemmeringen op je pad vindt. Tegen welke obstakels lopen jonge ondernemers aan? En wat is er nodig om jongeren te stimuleren tot ondernemerschap? Daarover ging het tijdens een online bijeenkomst voor jonge ondernemers. Georganiseerd door SER Jongerenplatform (SER JP) in samenwerking met de Young Professionals Brabant en Ondernemerslift.+.

 De deelnemers gaven aan vanuit verschillende drijfveren te ondernemen, zoals passie voor het vakgebied, een ondernemende instelling en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Ondanks deze drijfveren ervaren ze belemmeringen om in die behoefte te voorzien. Duidelijk werd dat de huidige inrichting van het onderwijs niet stimulerend werkt voor jonge ondernemers. Zo krijgen jongeren onvoldoende tools mee voor ondernemerschap en door een hoge studiedruk is er geen of onvoldoende tijd om te pionieren. Ook de toenemende sociale onzekerheid op bijvoorbeeld de woningmarkt, maakt de stap naar een eigen onderneming lastig.

De nieuwe verkenning ‘Veelbelovend’ van het SER Jongerenplatform neemt de aanbevelingen van de jonge ondernemers over:

– Leer jongeren al tijdens hun studie ondernemersvaardigheden aan;
– Geef ruimte tijdens opleiding of studie om een onderneming of netwerk op te bouwen. Als onderdeel van het curriculum;
– Investeer in de sociale zekerheid van jongeren.

De verkenning is een vervolg op de verkenning Hoge verwachtingen van het SER Jongerenplatform, waarin werd besproken in hoeverre jongeren voldoende toegerust zijn om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In de verkenning Veelbelovend is extra aandacht besteed aan onder andere de thema’s werken en ondernemen.

Kansen & Belemmeringen van Brabantse jongeren

De Young Professionals Brabant maken zich net zoals het SER Jongerenplatform zorgen over de toekomst van jongeren. Jongeren zijn dé belanghebbenden (en soms de dupe) van beleids- en politieke keuzes op langere termijn. Veel beleidskeuzes hebben juist meer én langer invloed op het leven en de kansen en belemmeringen van jongeren, dan op ouderen. In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. In 2022 willen de YPB in het project ‘Kansen en belemmeringen van Brabantse jongeren’ de urgentie van het jongerenperspectief stevig neerzetten. Het belang van de jongerenstem in beleid en beleidsvorming moet hoger op de agenda.

Klik hier voor de verkenning ‘Veelbelovend’ van SER Jongerenplatform.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.