Kansen en belemmeringen voor jonge boeren

De jonge boer als ondernemer van de toekomst

Zie jij de jonge boer als ondernemer van de toekomst? Gerben Boom (voorzitter BAJK) en Marius Zuurbier (voorzitter Young Professionals Brabant) doen in deze vlog (zie hieronder) een beroep op beleidsmakers en bestuurders in Brabant! Hun oproep is krachtig en urgent: geef die jonge boer ruimte – letterlijk en figuurlijk – en zet ze als volwaardig gesprekspartner aan tafel om de ‘revolutie’ in het buitengebied, die zich komend decennium voltrekt, in goede banen te leiden. Recentelijk publiceerden de Young Professionals Brabant en het BAJK over dit onderwerp ook een gezamenlijk opinieartikel dat in het Brabants Dagblad is gepubliceerd.

Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren

Wat is er – vanuit jongerenperspectief – nodig om beleid van de provincie Brabant toekomstbestendig te maken? De Young Professionals Brabant van BrabantAdvies geven antwoord op deze vraag in het adviestraject ‘Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren’. Jongeren zien dat dingen anders kunnen én moeten voor een gezonde toekomst van Brabant. En ze zien zichzelf als belangrijk onderdeel van de oplossing. Laat jongeren meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Het is van groot belang om de talenten van jongeren, het jongerenperspectief, de jongerenstem en de kansen en belemmeringen een prominente plek te geven bij het vormgeven van de toekomst van Brabant. 

Dit jaar laten de Young Professionals Brabant de urgentie van het betrekken van jongeren voor de toekomst van Brabant op verschillende manieren doorklinken. Naast het feit dat we op zoek gaan naar de beste manier om jongeren te betrekken, zijn de we in gesprek met andere jongerenorganisaties om de heikele thema’s voor de toekomst van jongeren te adresseren: van toekomst voor jonge boeren, ruimte voor wonen tot aan klimaatverandering. Over de toekomst van jonge boeren zijn we in gesprek gegaan met BAJK. Dit resulteerde in het opinieartikel en de vlog. Uiteindelijk werken we toe naar een agenderend, verbindend manifest. Een manifest met een inhoudelijke, richtinggevende oproep en dat als input voor de volgende provinciale statenverkiezingen dient. Dit manifest verwachten we eind 2022.

Delen:

Gerelateerde berichten

De overheid moet inzetten op natuur overal en voor iedereen. Naast de natuurgebieden, ook in onze steden, op bedrijventerreinen en op het platteland. Om hiermee de kansen en voordelen van natuur zoals voor onze gezondheid te benutten. Willen we natuur in Brabant duurzaam borgen, dan is bewustwording en betrokkenheid van inwoners en ondernemers essentieel: een stevigere verbinding dus van natuur in hart en hoofd van Brabanders! Dat is een van de kernboodschappen van de provincie Noord-Brabant in lijn met ons advies ‘Van voordeur tot en met Natura2000’. Hierin zien wij natuur als vanzelfsprekend onderdeel van een toekomstbestendig Brabant. Veel van ons advies zien we nu terug in het beleidskader Natuur.
De opkomst van dataplatforms is volop gaande, en gaat bijzonder snel. Denk aan de enorme groei van Amazon en Google. Of, dichter bij huis, aan bol.com, dat nog niet zo lang geleden begon als online boekhandel, en inmiddels, veranderd tot platform, ‘de winkel van ons allemaal’ is geworden. Waar dataplatforms nieuwe mogelijkheden bieden voor consumenten, ondernemers en overheden, kunnen ze zich ook ontpoppen tot sloopkogels die keuzevrijheid afbreken, tweedeling verharden en innovatie afremmen. Daarom pleiten Karin van Steensel, beleidsadviseur bij BrabantAdvies en Maurits Kreijveld, onderzoeker en strategisch adviseur voor minder naïviteit en alertheid ten aanzien van de platformdynamiek. Én voor overheden die open data bevorderen.
BrabantAdvies verwelkomt en begeleidt twee stagiairs: Niek van den Berk, masterstudent Industrial Design en Jelle Scheepers, student Bestuurskunde. Niek focust zich met zijn researchproject op de risico’s van zoönosen binnen de samenleving en zoekt daarbij antwoord op de vraag hoe we zoönosegeletterdheid binnen de samenleving kunnen vergroten. Jelle voert kwalitatief onderzoek uit bij VABIMPULS. Hoe en waarom lukt het sommige agrarische ondernemers wel om de gemaakte plannen met vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties daadwerkelijk te realiseren en anderen niet.
Tijdens ons jubileumsymposium schetste raadslid (PRL) Floris Alkemade de ‘revolutie’ die zich komend decennium in het buitengebied voltrekt. Ingrijpende veranderingen die nodig zijn voor duurzame voedselproductie, voedselzekerheid, natuurbeheer, biodiversiteit, groene energie, klimaatmaatregelen, waterkwaliteit en woningbouw. Om dit in goede banen te leiden, is de boer de ‘change-agent’ die we hiervoor nodig hebben. Jonge boeren beseffen dit. De drive om zich aan te passen en door te ontwikkelen is groot. Geef die jonge boer daarom ruimte - letterlijk en figuurlijk - en zet ze als volwaardig gesprekspartner aan tafel. Laat ze meedenken over hun toekomst. Geef ruimte aan hun stem, hun ondernemerschap en hun lef om te experimenteren.