De jonge boer als ondernemer van de toekomst

Zie jij de jonge boer als ondernemer van de toekomst? Gerben Boom (voorzitter BAJK) en Marius Zuurbier (voorzitter Young Professionals Brabant) doen in deze vlog (zie hieronder) een beroep op beleidsmakers en bestuurders in Brabant! Hun oproep is krachtig en urgent: geef die jonge boer ruimte – letterlijk en figuurlijk – en zet ze als volwaardig gesprekspartner aan tafel om de ‘revolutie’ in het buitengebied, die zich komend decennium voltrekt, in goede banen te leiden. Recentelijk publiceerden de Young Professionals Brabant en het BAJK over dit onderwerp ook een gezamenlijk opinieartikel dat in het Brabants Dagblad is gepubliceerd.

Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren

Wat is er – vanuit jongerenperspectief – nodig om beleid van de provincie Brabant toekomstbestendig te maken? De Young Professionals Brabant van BrabantAdvies geven antwoord op deze vraag in het adviestraject ‘Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren’. Jongeren zien dat dingen anders kunnen én moeten voor een gezonde toekomst van Brabant. En ze zien zichzelf als belangrijk onderdeel van de oplossing. Laat jongeren meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Het is van groot belang om de talenten van jongeren, het jongerenperspectief, de jongerenstem en de kansen en belemmeringen een prominente plek te geven bij het vormgeven van de toekomst van Brabant. 

Dit jaar laten de Young Professionals Brabant de urgentie van het betrekken van jongeren voor de toekomst van Brabant op verschillende manieren doorklinken. Naast het feit dat we op zoek gaan naar de beste manier om jongeren te betrekken, zijn de we in gesprek met andere jongerenorganisaties om de heikele thema’s voor de toekomst van jongeren te adresseren: van toekomst voor jonge boeren, ruimte voor wonen tot aan klimaatverandering. Over de toekomst van jonge boeren zijn we in gesprek gegaan met BAJK. Dit resulteerde in het opinieartikel en de vlog. Uiteindelijk werken we toe naar een agenderend, verbindend manifest. Een manifest met een inhoudelijke, richtinggevende oproep en dat als input voor de volgende provinciale statenverkiezingen dient. Dit manifest verwachten we eind 2022.