BrabantAdvies verwelkomt en begeleidt twee stagiairs: Niek van den Berk, masterstudent Industrial Design en Jelle Scheepers, student Bestuurskunde. Niek focust zich met zijn researchproject op de risico’s van zoönosen binnen de samenleving en zoekt daarbij antwoord op de vraag hoe we zoönosegeletterdheid binnen de samenleving kunnen vergroten. Jelle voert kwalitatief onderzoek uit bij VABIMPULS. Hoe en waarom lukt het sommige agrarische ondernemers wel om de gemaakte plannen met vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties daadwerkelijk te realiseren en anderen niet.

Niek en Jelle stellen zich kort voor.

Niek van den Berk

‘Ik ben Niek van den Berk, 23 jaar en woon in Eindhoven. Ik ben masterstudent Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Industrial Design focust zich op het oplossen van maatschappelijke problemen door middel van het ontwerpen van bijvoorbeeld producten, apps of services. Maar ook door middel van participatie, workshops en strategisch denken.

Mijn researchproject gaat over de risico’s van zoönosen binnen de samenleving, en over de vraag hoe zoönosegeletterdheid binnen de samenleving te vergroten (naar aanleiding van het rapport ‘Zoönosen in het vizier’). Mijn onderzoek focust op natuurinclusieve en circulaire landbouw. Ik wil graag gaan onderzoeken hoe zoönoserisico’s van natuurinclusieve landbouwinnovatie meegenomen kunnen worden in de agrarische transitie. Ik ga hiervoor een sessie organiseren met meerdere betrokken partijen. Hier ga ik kijken hoe we een tool in kunnen richten die de risico’s in kaart brengt voor de verschillende partijen.

Lu Yuan (universitair hoofddocent faculteit Industrial Design en tevens raadslid bij de Provinciale Raad Gezondheid (PRG)/BrabantAdvies) begeleidt mijn project vanuit de TU/e. Verder stem ik regelmatig inhoudelijk af met Henk Jans (raadslid PRG), Anne Staadegaard (raadslid PRG) en Myrtille Verhagen (secretaris PRG) voor de link met BrabantAdvies en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen. Ook de input vanuit het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen is relevant voor mijn researchproject.’

Meer informatie over Niek: https://www.niekvandenberk.com/

Jelle Scheepers

‘Mijn naam is Jelle Scheepers, 22 jaar, uit Tilburg (en Helmond) en ik volg de opleiding Bestuurskunde aan Avans Hogescholen te ’s-Hertogenbosch. Met enthousiasme zal ik, in het kader van mijn afstuderen, onderzoek uitvoeren bij BrabantAdvies en VABIMPULS.

De aanleiding van het onderzoek is de behoefte bij VABIMPULS/BrabantAdvies om een goed beeld te krijgen van het proces in de voucherregeling en welke stappen hierna door de ondernemer gezet worden. VABIMPULS biedt vouchers aan eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties om een nieuwe toekomst te creëren voor hun locatie. Doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen hoe en waarom het sommige agrarische ondernemers wel lukt om de gemaakte plannen daadwerkelijk te realiseren en anderen niet. Welke onderscheidende elementen van de werkwijze van VABIMPULS  hebben bijgedragen aan succes en/of welke knelpunten aan het uitblijven daarvan? Het resultaat van het onderzoek zal bestaan uit uitgebreide beschrijvingen van een aantal casussen met generieke uitspraken over gemeenschappelijke elementen. Dit levert informatie op over hoe het proces ín de voucherregeling, maar ook daarna, zoals het gesprek met betreffende gemeente ten behoeve van het realiseren van een nieuwe toekomst op een locatie, versneld kan worden en welke rol betrokken partijen hierin kunnen nemen.’

Meer informatie over Jelle: bekijk zijn LinkedInprofiel