Tijdens de Dutch Design Week sprak Marius Zuurbier, voorzitter van de Young Professionals Brabant met Tiemen Smit, presentator Brabant Ontmoet. In de vodcast What’s Smart spreekt Marius over de Young Professionals Brabant, over de kracht van de eigen inspirerende kijk van jongeren op de uitdagingen van vandaag, en over het belang van een visie voor Brabant.

Brabant in 2050
Want welk Brabant willen we zijn? Welk Brabant laten we achter aan de volgende generaties? Om het nieuwe Brabant te bouwen, is een duidelijke visie nodig. In het Bestuursakkoord ontbreekt het daar nog aan. Het blijft teveel nog een opsomming van wensen. Terwijl een visie, volgens de Young Professionals Brabant, juist cruciaal is om keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

De toekomst vormgeven en verkennen is een uitdagende taak. Betrek daar ook vooral jongeren bij, benadrukt Marius in de vodcast: ‘’Zonder visie kun je geen heldere doelen stellen en kun je ook geen moeilijke keuzes maken. Je hebt een stip aan de horizon nodig, en jongeren moeten daarbij aan tafel zitten om die stip te realiseren.’

Aan de slag
Daarom riep Marius Zuurbier al eerder tijdens de DDW op: ‘Brabants bestuur, ga aan de slag met een visie. En doe het samen, ook met jongeren. Maak expliciet gebruik van hun innovatieve ideeën en creativiteit. Maak de belofte uit het Bestuursakkoord waar: We doen het samen. Zo zetten we samen de eerste stap naar een nieuw Brabant dat we met trots kunnen doorgeven.’

Klik hier om de vodcast te bekijken.


Kansen en belemmeringen voor jongeren

Het optreden van Marius Zuurbier is onderdeel van het adviestraject Kansen en Belemmeringen voor jongeren. Wat is er – vanuit jongerenperspectief – nodig om beleid van de provincie Brabant toekomstbestendig te maken? De Young Professionals Brabant van BrabantAdvies geven antwoord op deze vraag in het adviestraject ‘Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren’. Jongeren zien dat dingen anders kunnen én moeten voor een gezonde toekomst van Brabant. En ze zien zichzelf als belangrijk onderdeel van de oplossing. Laat jongeren meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Het is van groot belang om de talenten van jongeren, het jongerenperspectief en de jongerenstem een prominente plek te geven bij het vormgeven van de toekomst van Brabant.

Meer informatie over het adviestraject Kansen en belemmeringen voor jongeren, neem contact op met Eva Buwalda.