‘Meer aandacht voor klimaataanpak en circulaire economie in middelbaar vervolg onderwijs hard nodig’

Dit was één van de conclusies van de succesvolle online bijeenkomst op 17 december 2020 over de rol van jongeren bij de transitie naar een circulaire economie in Brabant, georganiseerd door de Young Professionals Brabant van BrabantAdvies in samenwerking met minor-studenten van Fontys Hogescholen Eindhoven. Een unieke bijeenkomst met studenten en docenten van de minor Circulaire Economie van Fontys Hogescholen Eindhoven, lectoren en medewerkers van het Fontys Expertisecentrum voor Circulaire Transitie, bedrijven met circulaire ambities, beleidsmedewerkers van de Provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies en natuurlijk de Young Professionals Brabant.

Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de rol én bijdrage van jongeren bij de circulaire economie. Hieruit vloeide interessante ideeën en stellingen voort die in het laatste deel van de bijeenkomst werden voorgelegd aan een expertpanel bestaande uit Waldo Maaskant , Fons Claessen en Jeanne van Ittersum.

De Young Professionals Brabant hebben met de organisatie van deze bijeenkomst laten zien dat jongeren niet alleen mee kunnen denken over de toekomst, maar ook belangrijke samenwerkingspartners kunnen zijn voor de Provincie. De transitie naar een circulaire economie moet uiteindelijk plaatsvinden in de gehele maatschappij en jongeren zijn belangrijke partners hierin, vinden de Young Professionals. De oproep was dan ook vooral om naar elkaars ideeën te luisteren en elkaar te inspireren met goede voorbeelden.

‘Het event heeft een brug geslagen tussen de managers van nu en van de toekomst’, volgens Eugène Thijssen, medeorganisator en docent aan de Minor Circulaire Economie. ‘Dit event en de ideeën die daaruit voort zijn gekomen smaken naar meer’.

‘We hebben vandaag ontzettend veel ideeën en kennis opgehaald voor ons advies’, vertelde Rens Mulder, één van de Young Professionals van BrabantAdvies.

De opbrengsten van deze bijeenkomst zullen door de Young Professionals Brabant worden gebundeld in het advies ‘Een wereldse blik op de toekomst van Brabant’ waarin de Young Professionals vanuit het perspectief van jongeren een blik werpen op ontwikkelingen die voor de toekomst van Brabant belangrijk zijn.

Al met al kan er worden teruggekeken op een geslaagde middag, iets wat nooit eerder op deze manier met zoveel jongeren in Brabant heeft plaatsgevonden en waarin jongeren een duidelijke oproep hebben geplaatst om samen op te trekken bij het realiseren van een circulaire economie in Brabant.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar de studenten van de minor ‘Vaardig in Leiderschap’ van Fontys Hogescholen voor hun hulp bij de organisatie van deze bijeenkomst.

Delen:

Gerelateerde berichten

Wat draagt een instrument als VABIMPULS eraan bij om toekomstplannen van agrarisch ondernemers die gestopt zijn of willen stoppen daadwerkelijk te realiseren. Met die vraag startte Jelle Scheepers zijn afstudeeropdracht bij VABIMPULS, dat bij BrabantAdvies is ondergebracht. Onlangs presenteerde Jelle zijn belangrijkste onderzoekresultaten.
‘We leven in een transformatiemaatschappij. Alles is met elkaar verbonden en loopt in elkaar over. Dat maakt dat de maatschappelijke problemen waar we voor staan zo complex zijn. Je hebt dan ook iedereen nodig om problemen op te lossen. ‘Vanuit die gedachte onderzocht masterstudent Industrial Design aan TU/e Niek van den Berk hoe design thinking kan helpen zoönoserisico’s beter af te wegen in de transitie van de landbouw.
Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s. Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?
‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.