‘Meer aandacht voor klimaataanpak en circulaire economie in middelbaar vervolg onderwijs hard nodig’

Dit was één van de conclusies van de succesvolle online bijeenkomst op 17 december 2020 over de rol van jongeren bij de transitie naar een circulaire economie in Brabant, georganiseerd door de Young Professionals Brabant van BrabantAdvies in samenwerking met minor-studenten van Fontys Hogescholen Eindhoven. Een unieke bijeenkomst met studenten en docenten van de minor Circulaire Economie van Fontys Hogescholen Eindhoven, lectoren en medewerkers van het Fontys Expertisecentrum voor Circulaire Transitie, bedrijven met circulaire ambities, beleidsmedewerkers van de Provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies en natuurlijk de Young Professionals Brabant.

Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de rol én bijdrage van jongeren bij de circulaire economie. Hieruit vloeide interessante ideeën en stellingen voort die in het laatste deel van de bijeenkomst werden voorgelegd aan een expertpanel bestaande uit Waldo Maaskant , Fons Claessen en Jeanne van Ittersum.

De Young Professionals Brabant hebben met de organisatie van deze bijeenkomst laten zien dat jongeren niet alleen mee kunnen denken over de toekomst, maar ook belangrijke samenwerkingspartners kunnen zijn voor de Provincie. De transitie naar een circulaire economie moet uiteindelijk plaatsvinden in de gehele maatschappij en jongeren zijn belangrijke partners hierin, vinden de Young Professionals. De oproep was dan ook vooral om naar elkaars ideeën te luisteren en elkaar te inspireren met goede voorbeelden.

‘Het event heeft een brug geslagen tussen de managers van nu en van de toekomst’, volgens Eugène Thijssen, medeorganisator en docent aan de Minor Circulaire Economie. ‘Dit event en de ideeën die daaruit voort zijn gekomen smaken naar meer’.

‘We hebben vandaag ontzettend veel ideeën en kennis opgehaald voor ons advies’, vertelde Rens Mulder, één van de Young Professionals van BrabantAdvies.

De opbrengsten van deze bijeenkomst zullen door de Young Professionals Brabant worden gebundeld in het advies ‘Een wereldse blik op de toekomst van Brabant’ waarin de Young Professionals vanuit het perspectief van jongeren een blik werpen op ontwikkelingen die voor de toekomst van Brabant belangrijk zijn.

Al met al kan er worden teruggekeken op een geslaagde middag, iets wat nooit eerder op deze manier met zoveel jongeren in Brabant heeft plaatsgevonden en waarin jongeren een duidelijke oproep hebben geplaatst om samen op te trekken bij het realiseren van een circulaire economie in Brabant.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar de studenten van de minor ‘Vaardig in Leiderschap’ van Fontys Hogescholen voor hun hulp bij de organisatie van deze bijeenkomst.

Delen:

Gerelateerde berichten

De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving. Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid. Van ondersteuning aan boeren bij toekomstkeuzes en de omschakeling naar duurzame landbouw, de route naar Brede Welvaart in alle regio’s tot aan het thema gezondheid.