Binnenkort advies over Brabant als één groot living lab

“Hoe maak je van Brabant één groot living lab?”

Die ambitie stelt Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant zichzelf in haar bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. BrabantAdvies werkt in een advies uit hoe dit de komende jaren gestalte kan krijgen. Het advies wordt begin volgend jaar verwacht.

In samenwerking met innovatiedeskundige Maurits Kreijveld is een ‘visiedocument’ over Innovatie opgesteld. Aan de hand van dit verhaal is gesproken met allerlei partijen in Brabant. Nu we enkele maanden onderweg zijn, worden de contouren van het advies steeds duidelijker zichtbaar.
De Kick-Off tijdens de European Social Innovation Week, eind september in Tilburg, bood een eerste inzicht. Daar bleken de pitches van de SPARK Campus, het Brainport Healthy Living Lab en de Fuji Open Innovation Hub succesvolle voorbeelden. Vanuit de deelnemers volgden aanbevelingen om jongeren verder te betrekken, het MKB ruimte te geven en belemmerende regelgeving weg te nemen.

In de Research Community – een online gespreksplatform van 10 t/m 24 oktober, georganiseerd met het PON – is over het onderwerp doorgepraat. Dit gebeurde aan de hand van het Visiedocument ‘Nxt Stps Brabant’ en leidde tot interessante uitkomsten.
In de laatste fase van het adviestraject worden gesprekken gevoerd met diverse stakeholders: BeagleBrabant (de kennisinstellingen + BOM), BrabantStad (de B5-steden), Young Professionals en het MKB. De uitkomsten van de Kick-Off en Research Community worden daarin meegenomen. Momenteel wordt het Visiedocument omgezet tot een richtinggevend advies.

Voor meer informatie: Alwin Groen