Blij met reactie Kabinet op Q-koorts advies

Reactie op aanbevelingen

Afgelopen vrijdag hebben minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gereageerd op het advies ‘Q-koorts: kennis en ervaring dreigen verloren te gaan’ van 17 januari 2017 van BrabantAdvies. Conform afspraken zou ons advies in een drieluik geplaatst worden samen met het Q-kompas van Q-support en het rapport van de Ombudsman. In de Kabinetsreactie wordt in samenhang medegedeeld over wat het Kabinet doet naar aanleiding van de aanbevelingen in deze drie adviezen.

Vangnet- en vraagbaakfunctie

BrabantAdvies is blij met de reactie van het Kabinet. Allereerst vanwege het reserveren van €10 miljoen als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden. Daarnaast is het positief dat er steun is voor het initiatief Steun- en Adviespunt Q-koorts (STAP), dat de provincie Noord-Brabant dit voorjaar samen met BrabantAdvies, Q-support, de patiëntenvereniging Q-uestion, GGD en gemeenten heeft ontwikkeld. Hiermee wordt de vangnet- en vraagbaakfunctie voor Q-koortspatiënten geborgd. Tenslotte zijn wij verheugd dat in draaiboeken en protocollen is vastgelegd dat bij een nieuwe uitbraak van zoönosegerelateerde ziekten het ministerie van VWS de regie neemt, dat het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd en dat er transparant en zorgvuldig gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen.

Helaas is er geen steun voor het structureel borgen van de opgedane kennis en ervaring in een kennis- en adviescentrum zoönosen, zodat deze ook benut kan worden voor (toekomstige) andere zoönosegerelateerde ziekten.

We gaan uit van een voortvarende aanpak in navolging op de reactie van het Kabinet.

Klik hier om de hele Kabinetsreactie te downloaden.

Contactpersoon: Myrtille Verhagen-Timmers