Brabant sociaal en economisch toekomstbestendig maken

Zorg dat je ook morgen nog aan het werk bent!

De Brabantse economie vaart, afgezien van de bijdrage van enkele grote bedrijven, vooral op succesvolle mkb-bedrijven. Daarnaast werken veel mensen in de zorg, het onderwijs en in de dienstverlening. Als we niet alle talenten benutten, loopt de Brabantse economie uiteindelijk vast. Om mee te kunnen schakelen met alle veranderingen die op ons af komen, zijn goed toegeruste jongeren en innovatieve burgers nodig. Mensen die, als het erop aankomt, in de running kunnen blijven (zowel sociaal als economisch). Dat vraagt om de juiste kennis en vaardigheden.

Dat lukt alleen met uitstekend onderwijs, en voorzieningen die helpen werk te vinden als het even tegen zit. Hoe gaan we dat organiseren? Belangrijke partijen hiervoor zijn bedrijven, scholen en gemeenten, maar ook researchbureaus en instellingen op het gebied van zorg en welzijn.

BrabantAdvies pleit voor een samenhangend sociaal, economisch en onderwijsbeleid. Nu al werken in Brabant ondernemers, onderwijs en overheid samen. Ieder werkt op zijn eigen terrein aan verbeteringen. Volgens BrabantAdvies kan de samenwerking op sommige punten slimmer worden georganiseerd.

Oproep: samen zorgen voor draagvlak

Hieronder staan 6 mogelijke innovaties. Voorbeelden van haalbare vernieuwingen die verder uitgewerkt moeten worden. We nodigen partners uit om daar een concrete bijdrage aan te leveren. De komende weken willen we goede ideeën verzamelen, net zoals voorbeelden of werkwijzen die navolging verdienen. Daarna kunnen we afspraken maken om te komen tot regiodeals.

De 6 mogelijke innovaties

We zijn op zoek naar uw ideeën, mooie voorbeelden en goede werkwijze rondom onderstaande innovaties. Klik op één van de innovaties om uw bijdrage te leveren.

  1. Verplichte loopbaan-apk voor iedereen;
  2. Een nieuw perspectief voor kwetsbare groepen;
  3. Herwaardering van het praktijkonderwijs en vmbo-onderwijs;
  4. Flexibel en modulair deeltijdonderwijs;
  5. Hybride combinaties van leren en werken;
  6. Stimuleren van (inter)sectorale mobiliteit.

Hoe denkt men vanuit de praktijk van onderwijs, huishoudens, bedrijfsleven en jongeren over onderwijs en arbeidsmarkt? Lees hier meer…

Hoe kunnen we een slag maken in Brabant? Denk mee over de 6 voorgestelde innovaties. Lees hier meer…

Klik hier voor de folder.

Voor meer informatie: Marlie van Santvoort